Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundusze Europejskie

Wolno wykorzystujemy dotacje UE na transport

Wykorzystane dotacje na transport
Rzeczpospolita
Przez ponad cztery lata wykorzystaliœmy zaledwie 12,2 proc. unijnych pieniędzy z programu „Infrastruktura i œrodowisko” na lata 2007 – 2013
– Podpisaliœmy 104 umowy o wsparcie unijnymi dotacjami warte 77,4 mld zł. Wartoœć dofinansowania wynosi 39,5 mld zł. Z Brukseli trafiło już do nas 9,45 mld zł, czyli ok. 12,2 proc. dostępnych œrodków – mówi Anna Siejda, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych. CUPT jest w trakcie oceny kolejnych 37 złożonych wniosków o wartoœci 23,76 mld zł. – Nie trafiło do nas jeszcze ok. 70 projektów, które znajdujš się na liœcie inwestycji majšcych otrzymać wsparcie z programu "Infrastruktura i œrodowisko". To głównie inwestycje realizowane przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe i spółki zarzšdzajšce portami lotniczymi. Ostatnie majš wpłynšć w pierwszej połowie przyszłego roku – podsumowuje dyrektor Siejda. Jak wynika z najnowszych danych CUPT, najwięcej unijnych funduszy trafiło do tej pory do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Urzšd ma w ramach programu "Infrastruktura i œrodowisko" ok. 40 mld zł unijnej kasy. Podpisał już umowy na dofinansowanie projektów kwotš ok. 31,8 mld zł. Bruksela zwróciła za nowo wybudowane drogi ponad 9 mld zł.
Bioršc pod uwagę procentowe wykorzystanie dostępnych dotacji, kolejnš branżš, która radzi sobie najlepiej, jest transport morski. Porty, które mogš korzystać z rzšdowego programu, otrzymały zwrot 2,77 proc. przyznanych dotacji. To jednak zaledwie 66,7 mln zł. Do 2013 r. mogš wydać 2,4 mld zł, podpisały umowy o dofinansowanie kwotš 576,5 mln zł. Porty lotnicze, które podpisały zaledwie dwie umowy o dofinansowanie unijnymi pieniędzmi inwestycji znajdujšcych się na liœcie projektów podstawowych, podzieliły już między siebie pienišdze przyznawane w ramach konkursu na poprawę bezpieczeństwa na lotniskach. Komisja zadeklarowała, że wesprze porty inwestujšce w rozbudowę terminali, płyt postojowych czy dróg kołowania kwotš 1,4 mld zł. W konkursie do podziału było 198 mln zł. Kolej na swoje inwestycje wcišż ma 19,3 mld zł. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która nimi dysponuje, podpisała 12 umów o dofinansowanie na łšcznš kwotę 5,9 mld zł. Zdołała wydać 93,16 mln zł – 0,48 proc. dostępnej puli.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL