Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sędziowie i sšdy

Wizerunek sšdu na barkach rzecznika

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
W cišgu ostatnich lat w relacjach dziennikarz – sędzia wiele się zmieniło, ale wcišż sš obszary do poprawy
To wnioski z konferencji „Sędzia a media", która odbyła się w pištek w Lublinie. Przedstawiciele obu œrodowisk dyskutowali o tym, co można poprawić we wzajemnych relacjach. Zarzuty dziennikarzy wobec sędziów to: hermetyczny język, ograniczanie dostępu do akt, nieudzielanie informacji o wokandzie przez telefon, traktowanie dziennikarza jak intruza, niezrozumienie specyfiki pracy mediów elektronicznych. – Nie ma dobrego, rzetelnego tekstu bez współpracy sędziego i dziennikarza – przekonywał Zbigniew Kopeć, dziennikarz PAP.
Mówiono też, że w sšdzie wcišż panuje atmosfera oblężonej twierdzy, a sędziowie to ostatnie œrodowisko zawodowe, które nie akceptuje dziennikarzy i w kontaktach z nimi stosuje zasadę: nadzór, kontrola, konsekwencje. Z kolei sędziowie i prokuratorzy zarzucali dziennikarzom: powierzchowne, jednostronne, zbyt emocjonalne relacje, mylenie pojęć, wyrywanie zdań z kontekstu, wybiórczoœć i nietrafnš selekcję materiału, przygotowywanie publikacji pod tezę, szczególnie przez autorów programów interwencyjnych. Wskazywali też na brak zrozumienia przez dziennikarzy zasad procedury karnej i cywilnej. Język rzeczników prasowych ma być zrozumiały dla osób, które nie znajš się na prawie Sędzia Artur Ozimek, rzecznik prasowy Sšdu Okręgowego w Lublinie, ubolewał, że newsem staje się wizerunek, a coraz mniejsze znaczenie ma tekst, który znajduje się obok zdjęcia. Rzecznicy prasowi sšdów i prokuratury przyznali, że to na ich barki spadło kształtowanie obrazu ich instytucji. – Wizerunek jest też produktem i trzeba go, mówišc językiem marketingowym, sprzedać. Informacje muszš być czytelne i jasne – mówiła prokurator Beata Syk-Jankowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Rzecznik prasowy ma mówić nie do swojego œrodowiska, ale do osób, które na prawie się nie znajš – podkreœlał sędzia Artur Lipiński, rzecznik SO, znany z programu „Sšd rodzinny" emitowanego przez TVN. W programie konferencji znalazły się też referaty poœwięcone m.in. zasadom relacjonowania postępowań i orzeczeń sšdowych przez media, identyfikacji bohatera publikacji prasowej, ochrony integralnoœci i nienaruszalnoœci wypowiedzi udzielonej prasie. Organizatorem konferencji był lubelski oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sšdowych Polecamy także nasz serwis: Sędziowie i sšdy
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL