Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Rytualny ubój budzi sprzeciw obrońców zwierzšt

copyright PhotoXpress.com
Krucjatę przeciwko praktykom stosowanym przez muzułmanów i Żydów rozpoczęła Brigitte Bardot. W styczniu we Francji pojawiło się prawie 2 tysišce plakatów ze zdjęciem łba krowy i podpisem: „To zwierzę zostanie zarżnięte bez ogłuszenia, będzie strasznie cierpieć. To właœnie oznacza rytualny ubój”.
– Nie mogę dłużej akceptować tego, że po to, by zyskać łaskę Boga, zabija się zwierzęta, stosujšc metody rodem ze œredniowiecza. Dysponujemy nowoczesnymi sposobami, które oszczędzajš cierpienia – oœwiadczyła Brigitte Bardot. [srodtytul] Koszerne i halal[/srodtytul] Opinię gwiazdy francuskiego kina podziela ekspert z brytyjskiego oddziału Viva!, międzynarodowego ruchu na rzecz praw zwierzšt.
– Nasi przeciwnicy twierdzš, że zwierzęta, które zostały ogłuszone, nie tracš wystarczajšco dużo krwi. Badania wykazujš, że to nieprawda – zapewnia „Rz” Justin Kerswell. Zwraca uwagę, że sami muzułmanie sš w tej kwestii podzieleni. – W Wielkiej Brytanii mamy dwie instytucje zajmujšce się ubojem według prawa islamskiego. Halal Monitoring Committee zabrania ogłuszania zwierzšt, a Halal Food Authority na nie zezwala. Pokazuje to dwie różne interpretacje tych samych religijnych zasad – przekonuje Kerswell. Zarówno islamski rytualny ubój (zabihah), jak i żydowski (szehita) polega na poderżnięciu zwierzęciu gardła jednym cięciem. Nie może być ono zbyt płytkie, przecięte muszš zostać bowiem tętnice, żyły, tchawica i przełyk. Nie może być też zbyt głębokie, by nie przerwać rdzenia kręgowego. Wierzgnięcia i konwulsje pomagajš pozbyć się z ciała krwi, a tylko wtedy mięso jest zdatne do spożycia. [srodtytul] Krwawy biznes [/srodtytul] Melitta Töller z oddziału organizacji Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierzšt (PETA) w Niemczech podkreœla, że koszerny ubój przeczy żydowskiej zasadzie życzliwoœci wobec zwierzšt. – W USA bardzo często odnotowujemy przypadki, że w ubojniach zaopatrujšcych w koszerne mięso zwierzętom wyrzyna się tchawice i nadziewa się na haki. Po podcięciu gardła sš œwiadome jeszcze przez ponad półtorej minuty – mówi. Według danych Vivy! tylko w Wielkiej Brytanii co roku zabija się bez ogłuszenia 10 mln zwierzšt. Ich mięso trafia do sklepów z żywnoœciš halal. Kolejne 2 mln sš zabijane w ten sam sposób na potrzeby sklepów zaopatrujšcych ortodoksyjnych Żydów. Praktyki tej zabrania wiele krajów europejskich, m.in. Szwecja, Norwegia, Islandia i Szwajcaria. Jednak unijne prawo w przypadku uboju religijnego pozwala, by zarzynane zwierzęta były œwiadome. – Prawo UE nie jest złe, ale każde z państw może samo decydować, tymczasem rytualny ubój powinien być zabroniony w całej Unii – mówi „Rz” Naomi Phillips z Brytyjskiego Stowarzyszenia Humanistycznego. – Wszystkie zwierzęta powinny być ogłuszane przed ubojem, nie powinno być wyjštków dla żadnej ze wspólnot religijnych. [srodtytul]Prawo do informacji [/srodtytul] Ze względu na wolny handel w UE zakaz produkcji mięsa halal czy koszernego w jednym państwie nie rozwišże problemu. Będzie ono bowiem importowane z innego kraju. Eksperci uważajš, że taka żywnoœć powinna być odpowiednio oznakowana. – Ludzi należy informować, na czym polega rytualny ubój, muszš być tego œwiadomi – mówi Naomi Phillips. W 2010 roku Parlament Europejski głosował nad poprawkš do projektu ustawy dotyczšcej informacji o żywnoœci. Zakładała ona etykietowanie mięsa z rytualnego uboju jako pochodzšcego od zwierzšt, które nie zostały ogłuszone. Poprawka przepadła jednak podczas głosowania. Wartoœć rynku żywnoœci halal jest szacowana w Europie na około 66 mld dolarów, a produktów koszernych na ponad 6 mld dolarów. Brytyjska sieć restauracji Whitebread przyznała, że 80 procent serwowanego przez niš drobiu pochodzi z uboju halal. Na podawaniu klientom kurczaków uœmierconych metodš halal został także przyłapany McDonald's w Finlandii. Do duńskich supermarketów trafiły tony wołowiny z religijnego uboju. Żywnoœciš halal karmi się skazanych w holenderskich więzieniach. Także jedno z belgijskich przedszkoli wprowadziło dietę opartš na rytualnym uboju. [srodtytul] Religia kontra humanitaryzm [/srodtytul] Uczestnicy kampanii na rzecz humanitarnego uboju uważani sš przez niektórych za faszystów, którzy pod przykrywkš fundacji prowadzš działania wymierzone w islam czy judaizm. Kiedy Nowa Zelandia zabroniła w ubiegłym roku zabijania nieogłuszonych zwierzšt, pojawił się zarzut, że to przejaw antysemityzmu. – Pierwszš rzeczš, jakš po dojœciu do władzy zrobił Hitler, było wprowadzenie zakazu koszernego uboju zwierzšt – oœwiadczyła bronišca wolnoœci religijnej The Becket Fund for Religious Liberty. W wyniku nacisków żydowskiego lobby ostatecznie zezwolono na zabijanie kurczaków bez pozbawiania ich œwiadomoœci. Francuski rabin Bruno Fiszon stwierdził, że samo znakowanie żywnoœci jako halal czy koszernej napiętnuje Żydów i muzułmanów. – Kampania Brigitte Bardot ukazuje ich jako okrutników, pozbawionych szacunku dla zwierzšt. Może się przyczynić do zaostrzenia antyislamskich nastrojów w Europie – wskazał rabin. – Jedynym celem Vivy! jest dbanie o dobro zwierzšt. Popieramy wielokulturowoœć, nie zwalczamy muzułmanów ani Żydów – podkreœlił Justin Kerswell. Melitta Töller dodała: – PETA naœwietla przypadki okrucieństwa wobec zwierzšt wszędzie, bez względu na to, czy problem dotyczy żydowskich ubojni czy katolickich kurzych ferm.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL