Kiedy odliczymy VAT od paliwa

aktualizacja: 04.02.2011, 03:56
[b]Czy można odliczyć VAT z faktur za paliwo do auta o masie do 3,5 tony? Wiem, że nie wystarczy homologacja ciężarowa ani zamontowana kratka, słyszałam jednak, że możliwe jest wykonanie dodatkowego badania technicznego, które jednoznacznie stwierdzi (lub nie), czy samochód spełnia określone wymogi.[/b]
[i][b]Odpowiada Hanna Kozłowska, doradca podatkowy i biegły rewident w Kancelarii Doradców i Audytorów:[/b][/i]
Podatek naliczony odliczamy w całości przy zakupach paliwa:
- do samochodów ciężarowych, czyli takich, które mają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony (nie jest tu wymagany jakikolwiek dodatkowy dokument potwierdzający rodzaj samochodu),
- do samochodów, które po spełnieniu dodatkowych warunków można uznać za ciężarowe.
Drugi punkt dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 3 ust. 2 [link=http://akty-prawne.rp.pl/dzienniki/du/2010/247/poz.1652.htm]nowelizacji z 16 grudnia 2010 r. (DzU nr 247, poz. 1652)[/link], czyli m.in.:
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia tej proporcji długość pojazdu stanowi odległość między dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu między dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
Przepisy wymieniają jeszcze inne rodzaje pojazdów, ale tylko dla wymienionych czterech grup warunkiem odliczania VAT od paliwa jest spełnienie dodatkowych wymagań. Chodzi o zaświadczenie potwierdzające na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, że pojazd spełnia wymienione warunki. A ponadto podstemplowanie w dowodzie rejestracyjnym dla tego pojazdu, że wymagania są spełnione – czyli że samochód jest ciężarowy.
[ramka][b]Czytaj więcej w poradniku [link=http://www.rp.pl/temat/565095.html]o zmianach w VAT w 2011 r.[/link][/b][/ramka]

POLECAMY

KOMENTARZE