Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Edukacja w Internecie - nauczyciel nie jest wirtualny

Maria Pophristova
Rzeczpospolita
Maria Pophristova, socjolog z SWPS
Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad nowelizacjš ustawy o systemie oœwiaty. Dzięki nowym przepisom będzie można uczyć dzieci i młodzież przez Internet. Czy taka edukacja w ogóle jest skuteczna? [b]Maria Pophristova:[/b] Istniejš przeróżne rodzaje kursów internetowych. Sš wœród nich kursy moderowane, które polegajš na tym, że po drugiej stronie komputera jest prawdziwy nauczyciel i prowadzi zajęcia. W czasie takich lekcji dziecko nie jest pozostawione samo sobie. Nauczyciel jest po drugiej stronie i wszystko tłumaczy. [b]Czy nauczyciel musi zostać do tego przygotowany?[/b]
Prowadzone sš specjalne szkolenia dla nauczycieli i wykładowców prowadzšcych kursy przez Internet. Uczš się na nich, jak się zachowywać, żeby uczeń wiedział, że w razie problemów może się z nimi skontaktować. Nauczyciel musi dawać do zrozumienia uczniom, że nie jest tylko wirtualnš postaciš pojawiajšcš się przez chwilę w komputerze. Ale że można do niego napisać i o wszystko zapytać. [b]A nie lepszy jest bezpoœredni kontakt?[/b] Projekt edukacji przez Internet powinien zakładać także spotkania bezpoœrednie. Znam tego typu projekt dotyczšcy dzieci niepełnosprawnych. Dziecko mieszkajšce na wsi, które nie mogło dojeżdżać do szkoły, miało dostawać konkretne zadania i łšczyć się z nauczycielami za poœrednictwem Skype'a. Taka forma wydaje się dla dziecka korzystniejsza, bo nauczyciel skupia całš uwagę na jednym uczniu. Myœlę, że w tym wypadku największym problemem jest brak kontaktu z rówieœnikami. [b]Ten problem chyba trudniej rozwišzać?[/b] Sš kursy dla studentów, podczas których uczestnicy dostajš do wykonania zadania w grupach. W takim kursie uczestniczš ludzie z różnych zakštków Polski. Żeby wykonać zadanie, muszš się ze sobš skontaktować. To może być namiastka kontaktu z rówieœnikami. [i]-rozmawiała Matylda Młocka[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL