Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Nadmiernie zadłużone gminy będš poprawiać swoje finanse

W sumie aż 86 samorzšdów może przekroczyć w tym roku ustawowy 60-procentowy limit długu wobec dochodów
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Rozporzšdzenie ministra finansów zaskoczyło lokalne władze
– W sumie aż 86 samorzšdów może przekroczyć w tym roku ustawowy 60-procentowy limit długu wobec dochodów – mówi "Rz" Ryszard Krawczyk, przewodniczšcy Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Tak wynika z analizy danych finansowych samorzšdów za III kwartał 2010 r. i projekcji na kolejne miesišce. W bardzo trudnej sytuacji jest m.in. mała (4,5 tys. mieszkańców) gmina Kobylanka w województwie zachodniopomorskim. Jej plan na bieżšcy rok był prosty: zadłużenie miało wzrosnšć do ok. 15,8 mln zł, czyli 75 proc. dochodów. Jednak po odliczeniu zobowišzań na projekty unijne, takie, które zostanš spłacone zaraz po otrzymaniu dotacji, dług miał wynosić bezpieczne 52 proc. Ustawowy limit to 60 proc. (właœnie po odliczeniu "długu unijnego"). Ale misterny plan władz Kobylanki zrujnowało rozporzšdzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. Zgodnie z nim od 1 stycznia 2011 r. samorzšdy muszš do zadłużenia wliczać nie tylko kredyty i pożyczki czy papiery dłużne, ale także zobowišzania wynikajšce z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, leasingu i umów z odroczonym terminem zapłaty dłuższym niż rok.  
  – My mamy takie umowy na ok. 4,4 mln zł – przyznaje Daniel Urbańczyk, skarbnik Kobylanki. Po wliczeniu ich do zadłużenia wskaŸnik zadłużenia w tym roku wzroœnie do ok. 71 proc. – Nie wiem, co zrobimy. Chcielibyœmy zrealizować plany inwestycyjne, mamy już podpisane cztery umowy o dotacje z funduszy UE. Jeœli jednak banki nie udzielš nam kredytów ze względu na przekroczenie wskaŸników, będziemy musieli odstšpić od inwestycji – podkreœla Urbańczyk. Dodaje, że to kuriozalna sytuacja, bo przecież faktyczna sytuacja finansowa gminy, zdolnoœć do spłaty zobowišzań wcale się nie zmieniła. – Wprowadzenie nowego rozporzšdzenia ministerstwa, które tak istotnie wpływa na sytuację szczególnie mniejszych gmin, jest zaskakujšce. Nie przeprowadzono niezbędnych konsultacji społecznych – wytyka Paweł Tomczak, dyrektor biura Zwišzku Gmin Polskich RP. – Dodatkowo zabrakło odpowiedniego vacatio legis, tak by samorzšdy mogły przygotować się do zmian – podkreœla. W wielu gminach w całej Polsce nowe prawo wywołało spore zamieszanie. Trwajš goršczkowe analizy, szacunki, wertowanie budżetów i dokumentów. Samorzšdy, które przekroczš 60-proc. limit, muszš przygotować i wdrożyć plan naprawczy. Wykluczony jest deficyt, a więc kolejne kredyty i pożyczki, wydatki muszš zostać zredukowane do niezbędnego minimum (niewykluczone sš obniżki wynagrodzeń dla pracowników), a wszystkie działania władzy muszš być podporzšdkowane obniżeniu zadłużenia.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL