Ustalamy okresy zasiłkowe

aktualizacja: 24.01.2011, 03:40

Odstęp miedzy kolejnymi niedyspozycjami zdrowotnymi spowodowanymi tą samą chorobą nie ma znaczenia, jeśli nie jest dłuższy niż 60 dni. Sumujemy wtedy wszystkie zwolnienia lekarskie

Do jednego okresu zasiłkowego wliczamy wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Sumujemy je również, gdy przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej absencji, spowodowanej tą samą chorobą, nie przekroczyła 60 dni.
Tak stanowi art. 9 ust. 2 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2010/DU2010Nr%2077poz%20512.asp]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.[/link], dalej ustawa zasiłkowa).
[srodtytul]Pilnuj limitów[/srodtytul]
Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje za łącznie 33 dni w roku kalendarzowym, a u pracownika, u którego choroba wystąpiła w roku następnym po ukończeniu przez niego 50 roku życia, łącznie do 14 dni.
Tak stanowi art. 92 [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/1995_99/DU1998Nr%2021poz%20%2094.asp]kodeksu pracy[/link]. Okres 33/14 dni ustala się sumując poszczególne okresy niezdolności w trakcie roku kalendarzowego, nawet jeśli występuje między nimi przerwa albo pracownik zmieniał pracę w trakcie roku.
Po wykorzystaniu tego limitu podwładny nabywa prawo do zasiłku chorobowego. Okres pobierania wynagrodzenia chorobowego doliczamy do okresu zasiłku chorobowego.
To na pracodawcy wypłacającym zasiłek ciąży obowiązek prawidłowego ustalenia okresu zasiłkowego. Obejmuje on łącznie okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego i wynosi:
- 182 dni – podstawowy i
- 270 dni przy gruźlicy lub chorobie przypadającej w okresie ciąży – art. 8 ustawy zasiłkowej.
[srodtytul]Długość przerwy[/srodtytul]
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej informację o tym, że absencja wywołana jest tą samą chorobą a przerwa między tymi chorobami nie przekracza 60 dni, podaje lekarz, wpisując w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA kod literowy A.
Tak więc jego umieszczenie na kolejnym zwolnieniu lekarskim powoduje, że uwzględniamy go w jednym okresie zasiłkowym z poprzednią niezdolnością do  pracy.
Przerwa między kolejnymi niezdolnościami do pracy z powodu choroby trwająca dłużej niż 60 dni powoduje rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego. I nie ma znaczenia, czy absencja przed i po przerwie spowodowana była tą samą czy inną chorobą.
ZUS w komentarzu nr 38 do ustawy zasiłkowej wyjaśnia, że jeżeli jednak nie mamy pewności, czy w przerwie w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, trwającej ponad 60 dni, podwładny odzyskał zdolność do pracy, musimy zwrócić się o pomoc do lekarza leczącego.
Gdy ten potwierdzi, że między chorobami pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, okresy niezdolności przypadające przed i po przerwie zliczamy do jednego okresu zasiłkowego.
[srodtytul]Brak kodu A[/srodtytul]
Jeśli była przerwa między kolejnymi niezdolnościami do pracy, a w następnym zaświadczeniu ZUS ZLA nie widnieje kod A, oznaczać to powinno, że mamy otworzyć nowy okres zasiłkowy. Może się jednak zdarzyć, że mimo tej samej choroby na zaświadczeniu ZUS ZLA nie będzie kodu A, bo np. lekarz zapomni go wpisać.
Pracownik może też iść do innego lekarza niż poprzednio, który nie będzie miał wiedzy o wcześniejszych niezdolnościach do pracy pacjenta. Lekarz może nie być w posiadaniu pierwotnej dokumentacji medycznej. W takiej sytuacji potrzebne będą dodatkowe wyjaśnienia.
Ponieważ może się okazać, że otwierając nowy okres zasiłkowy nadpłacimy zasiłek, który potem trzeba będzie zwrócić ZUS z odsetkami.
Jeżeli więc mamy wątpliwości dotyczące prawidłowości ustalenia okresu zasiłkowego dla pracownika, możemy wystąpić z pisemnym zapytaniem, czy dana niezdolność do pracy jest spowodowana tą samą chorobą co poprzednia, do
- lekarza prowadzącego, jeśli kolejne zwolnienia wystawia ten sam lekarz, lub
- oddziału ZUS, jeśli kolejne zwolnienia były wystawiane przez innych lekarzy (art. 63 ustawy zasiłkowej).
[srodtytul]Będzie świadczenie rehabilitacyjne[/srodtytul]
Jeśli podwładny wyczerpie okres zasiłkowy i będzie nadal niezdolny do pracy, a są szanse na wyzdrowienie, może – zgodnie z art. 18 ustawy zasiłkowej – otrzymać z ZUS świadczenie rehabilitacyjne. Zostanie ono przyznane na czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy.
ZUS sugeruje, aby dokumenty do świadczenia złożyć co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem płatnego okresu zasiłkowego.
Musimy więc monitorować sytuację i jeżeli zdarzy się, że 182 dni okresu zasiłkowego podwładnego będzie zbliżało się ku końcowi, powinniśmy odpowiednio wcześniej dostarczyć mu druki N-10 (wywiad zawodowy z miejsca pracy) i Np-7 (wniosek o świadczenie rehabilitacyjne). Druk Np-9 wypełnia lekarz.
[ramka][b]Na badaniach i odwyku[/b]
Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się brak możliwości wykonywania pracy:
- z powodu decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych,
- z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego i w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.
Tak wynika z art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej. [/ramka]
[i]Autorka jest specjalistką ds. kadr i płac w KR Audyt sp. z o.o. sp.k.[/i]
[ramka][b]Więcej [link=http://www.rp.pl/temat/56652.html]o zasiłku i wynagrodzeniu chorobowym pracownika[/link] [/b][/ramka]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE