Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Ekspert: gen. Błasik nie musiał pić alkoholu

Fotorzepa, Łukasz Solski
MAK ogłosił, że szef Sił Powietrznych gen. Andrzej Błasik miał w chwili katastrofy 0,6 promila alkoholu we krwi. Według prof. Karola Œliwki wynik badania może być jednak niemiarodajny
Można sprawdzić, czy ktoœ w chwili œmierci znajdował się pod wpływem alkoholu? Prof. Karol Œliwka, kierownik Zakładu Medycyny Sšdowej UMK w Toruniu – Collegium Medicum im. Rydygiera w Bydgoszczy: Podczas sekcji zwłok we krwi i innych płynach ustrojowych, głównie moczu, wykonuje się badania na obecnoœć alkoholu etylowego. Przeprowadza się je tzw. metodami swoistymi (oznaczajšcymi jedynie alkohol etylowy), czyli metodš chromatografii gazowej lub enzymatycznš metodš ADH. Ważne jest, że wynik badania na obecnoœć alkoholu etylowego powinien być potwierdzony dwoma metodami swoistymi. Inne metody nie wchodzš tutaj w rachubę.  
  Co z wiarygodnoœciš badania? Zależy od stanu, w jakim znajdujš się zwłoki. Jeżeli nie rozpoczęły się procesy ich rozkładu, wynik badania odpowiada stężeniu alkoholu, jaki istniał przed zgonem. Ważne jest jednoczeœnie, żeby ocenić fazę wchłaniania alkoholu, czyli czy zgon nastšpił w krótkim czasie po jego spożyciu, czy też w fazie jego wydalania. Jak się robi takie badanie? Można to sprawdzić, robišc badanie rozmieszczenia alkoholu w zwłokach. Na przykład wyższe stężenie alkoholu we krwi niż w moczu będzie œwiadczyło o tym, że mamy do czynienia z okresem wchłaniania alkoholu i odwrotnie. A jeœli proces gnicia już się rozpoczšł? W takiej sytuacji musimy się liczyć, że powstaje tzw. alkohol endogenny. Czyli... Alkohol ten w miarę narastania procesów poœmiertnych będzie narastał do etapu wyczerpania się glukozy, która znajduje się we krwi. Na ogół przyjmuje się, że stężenie alkoholu endogennego w zwłokach nie powinno być wyższe niż 1 promil. Zdarzajš się jednak przypadki, że stężenie tego alkoholu będzie wyższe, np. jeœli jest duży stopień zaawansowania procesów poœmiertnych lub ktoœ chorował na cukrzycę. A kiedy można stwierdzić, że proces powstawania alkoholu endogennego już się rozpoczšł? Rutynowo się tego nie robi. Jeżeli sš jakieœ zastrzeżenia, to można przeprowadzić inne badania, które wskazujš na proces gnicia. Można także skonfrontować wyniki badania z protokołem sekcji zwłok, w którym lekarz pisze, w jakim stanie było ciało w chwili przeprowadzania sekcji. Czy jest możliwe, żeby proces ten rozpoczšł się już dobę po œmierci, a więc przed przeprowadzeniem sekcji, które z reguły sš wykonywane kilka dni po zgonie? Wszystko zależy od tego, gdzie leżały zwłoki. Jeżeli znajdowały się w pomieszczeniu o wysokiej temperaturze, a zwłaszcza w mokrym œrodowisku, to proces ten będzie szybko postępował i pewne zmiany pojawiš się już po 24 godzinach od œmierci. W takiej sytuacji wynik badania na zawartoœć alkoholu etylowego w organizmie denata może być niemiarodajny. Należy przez to rozumieć, że jeżeli pojawiły się już procesy poœmiertne, to wynik badania na zawartoœć alkoholu etylowego nie odzwierciedla rzeczywistego spożycia alkoholu przed zgonem? Jeżeli badanie wskaże stężenie alkoholu do 1 promila, to jego wynik jest niemiarodajny. W takiej sytuacji alkohol mógł powstać endogennie, czyli znajdować się w organizmie denata pomimo że przed œmierciš nie spożywał alkoholu. -rozmawiał Arkadiusz Jaraszek
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL