Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Tajemnice śmierci Grzegorza Michniewicza, urzędnika premiera

Grzegorz Michniewicz był dyrektorem generalnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Œledczy nie sprawdzili, z kim dyrektor generalny KPRM mógł się kontaktować przed œmierciš
W nocy z 22 na 23 grudnia 2009 r. w swoim domu w Głoskowie pod Warszawš zmarł 48-letni Grzegorz Michniewicz, dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członek rady nadzorczej polskiego giganta paliwowego PKN Orlen. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która przez niespełna rok badała sprawę, nie miała wštpliwoœci – to było samobójstwo. Uznała, że Michniewicz się powiesił i nikt go do tego nie namawiał lub podżegał. [srodtytul]O której nie żył [/srodtytul] Jednak z materiałów œledztwa umorzonego 22 wrzeœnia 2010 r. wynika, że działania prokuratury mogš budzić wštpliwoœci. Ma je rodzina zmarłego.
– Mam wiele zastrzeżeń do pracy prokuratury, ale sprawa jest dla mnie zbyt bolesna i nie chcę, aby było to roztrzšsane w mediach – mówi "Rz" jeden z bliskich zmarłego. Z ustaleń "Rz" wynika, że lekarz prowadzšcy sekcję zwłok nie okreœlił godziny zgonu Michniewicza. To podstawa każdego œledztwa wyjaœniajšcego okolicznoœci œmierci: samobójstwa, wypadku czy zabójstwa. Dlaczego tego nie ustalono? Jak usłyszeliœmy w prokuraturze, tak zdecydowała osoba prowadzšca œledztwo. – Czas zgonu jest istotnym elementem sekcji zwłok. Jeœli tego brakuje, jest to poważne uchybienie – zaznacza Dariusz Barski, były prokurator krajowy. Powieszonego urzędnika znalazł 23 grudnia o godz. 9.20 rano jego kierowca. Ostatni znak życia Michniewicz dał poprzedniego dnia o 23.09, gdy wysłał esemesa do szefa KPRM Tomasza Arabskiego. Nie wynikało z niego, że chce się targnšć na swoje życie: "Panie Ministrze wieczorem skontaktował się ze mnš Andrzej Papierz, polski ambasador w Bułgarii, który poinformował mnie, że cofnięto mu poœwiadczenie bezpieczeństwa. Znam go od czasów PRM Buzka (był wtedy pracownikiem KPRM). Informuję o tym, bo pewnie zaraz dowie się Pan (od służb), że kontaktuję się z wrogim elementem. W razie pytań jestem do dyspozycji. gm". To była ostatnia znana prokuraturze wiadomoœć od Michniewicza. Co zdarzyło się przez następne godziny? Œledczy nie majš pojęcia. [srodtytul]Z kim rozmawiał [/srodtytul] Feralnego wieczoru ok. godz. 21 Michniewicz rozmawiał z żonš przez telefon. Powiedział jej, że pił nalewkę domowej roboty. Badania toksykologiczne potwierdziły, że miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Wiadomo też, że godzinę póŸniej Michniewicz kontaktował się ze swojš córkš. "Wieczorem dostałam od niego esemesa z podziękowaniem za ksišżkę, że bardzo lubi podróże. Po mojej odpowiedzi esemesem, że się cieszę z trafionego pomysłu, odpisał mi, że bardzo lubi podróże, że nic innego mu w życiu nie pozostało, chyba że ktoœ mu to życie odbierze. (...) [Zadzwoniłam i – red.] powiedziałam mu, aby się nie wygłupiał, żeby nie mówił takich rzeczy, że zbliżajš się œwięta, odpocznie i będzie wszystko w porzšdku. Odniosłam wrażenie, że w trakcie rozmowy ze mnš tata był radosny" – zeznała w prokuraturze. O godz. 22.34 Michniewicz rozmawiał przez Skype'a ze znajomym – Pawłem Gutowskim. "Pierwsze moje wrażenie, gdy odebrał, było takie, że jest pijany, mówił na granicy bełkotu. Gdy go zapytałem, on nie potwierdził tego, że jest pijany. W czasie póŸniejszej rozmowy odniosłem wrażenie, jakby płakał i rozmawiajšc ze mnš, tłumił płacz. (...) Na koniec rozmowy Grzegorz obiecał mi, że następnego dnia zadzwoni do mnie z pocišgu, którym będzie jechał do Białogardu" – zeznał Gutowski. O 22.55 Michniewicz otrzymał esemesa od żony, ale na niego nie odpowiedział. Potem wysłał jeszcze tylko wiadomoœć do Arabskiego. Nie wiadomo jednak, czy dyrektor nie kontaktował się z kimœ już po godz. 23. Prokuratura nie wystšpiła o billingi telefoniczne urzędnika. Wykonano tylko oględziny jego telefonu komórkowego. – Jeżeli prokurator wyjaœniał, czy ktoœ mógł wpłynšć na decyzję o samobójstwie, to elementarnš czynnoœciš jest ustalenie, z kim tuż przed œmierciš się kontaktował – komentuje Barski. – Jeœli więc prokurator dokonał oględzin telefonu, co było pierwszym krokiem w tym kierunku, to pytanie, dlaczego nie wystšpił o billingi. Prokuratura nie zbadała też innego wštku. Michniewicz miał certyfikat dopuszczenia do najœciœlej strzeżonych państwowych tajemnic. Za kolejnych rzšdów: AWS – UW, SLD i PiS, kierował Biurem Ochrony KPRM, był też pełnomocnikiem ds. informacji niejawnych w kancelarii. Miał wglšd do najtajniejszych dokumentów trafiajšcych do szefa rzšdu oraz jego współpracowników. A jako członek rady nadzorczej Orlenu otrzymywał informacje o tej strategicznej spółce. Prokuratura nie przesłuchała nikogo, by sprawdzić, jakš wiedzę mógł posiadać. [srodtytul]Choroba? Stres? [/srodtytul] Z zeznań bliskich i znajomych Michniewicza wynika, że zachowanie urzędnika nie wskazywało, że chce się targnšć na życie. Nie miał długów ani problemów rodzinnych. Prokuratorzy podejrzewajš, że jednym z głównych motywów samobójstwa była choroba. W œledztwie przewija się wštek choroby nowotworowej. Gutowski zeznał, że słyszał o tym, iż Michniewicz może mieć raka. A Paweł P., kolega Michniewicza z KPRM, mówił œledczym: "Od kogoœ z bliskich współpracowników Grzegorza dowiedziałem się, że na tydzień przed œmierciš Grzegorz mówił tej osobie [nie potrafił sobie przypomnieć, o kogo chodzi – red.] o swojej chorobie nowotworowej i że ktoœ z jego rodziny zmarł na tę chorobę". Prokuratorzy rozważali też, czy do targnięcia się na życie nie doprowadził Michniewicza konflikt z szefem KPRM Tomaszem Arabskim. Matka urzędnika zeznała, że obawiał się on wyrzucenia z pracy. "Bardzo zdziwiło mnie jego stwierdzenie w czasie ostatniej rozmowy, że nie wie, jak długo jeszcze wytrzyma to poniżanie przez Arabskiego" – zeznała. Arabski 22 grudnia odbył z Michniewiczem trudnš rozmowę. Chodziło o likwidowane dodatki funkcyjne dla dyrektorów w urzędach centralnych i wprowadzenie dodatku dla urzędników służby cywilnej. Taki dodatek utraciło ok. 30 osób w KPRM, w tym Michniewicz. Przekonywał Arabskiego, by o utracone kwoty podnieœć urzędnikom wynagrodzenia zasadnicze. Ale wówczas, otrzymujšc nowy dodatek dla urzędników służby cywilnej, w sumie otrzymywaliby podwyżkę. "Powiedziałem mu, że nie powinno tak być i nie mogę się z tym zgodzić (...) On przepraszał, twierdził, że absolutnie nie jest jego intencjš podwyższanie sobie w ten sposób pensji" – zeznał w prokuraturze Arabski. Po spotkaniu Michniewicz zadzwonił do żony i opowiedział o rozmowie z Arabskim. "[Powiedział, że] była ona bardzo nieprzyjemna i mšż z tym się Ÿle czuł i podejrzewał, że on się na nim zawiódł i może go zwolnić z pracy" – zeznała żona. Podkreœliła jednak, że mšż bardzo cenił Arabskiego zarówno jako człowieka, jak i szefa. Zaznaczyła też, że szef KPRM dał mu niespodziewanš nagrodę finansowš. "To nie jest tak, że on nie był pewny siebie, miałem czasem wrażenie, że chciał się upewnić co do akceptacji swojej osoby. Jakiœ czas temu powiedziałem mu, że bez względu, gdzie bym pracował w przyszłoœci, zawsze chciałbym, żeby pracował ze mnš" – zeznał Arabski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL