E-ZUS tylko dla wybranych

aktualizacja: 02.12.2010, 03:48
Foto: www.sxc.hu

Bezpieczny podpis elektroniczny skutecznie zniechęca do kontaktu przez Internet

Aby złożyć w ZUS wniosek w formie elektronicznej, trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Takich aktywnych podpisów jest w Polsce zaledwie 270 tys., płatników zaś 1,7 mln. Od podpisu odstrasza wciąż cena – wykupienie na rok zestawu do jego składania kosztuje ok. 300 zł.
[srodtytul]Konieczne ułatwienia[/srodtytul]
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien odejść od podpisu kwalifikowanego w obszarach, w których przekazywane dane nie są narażone na permanentne ataki. Taką koncepcję ma obecnie Ministerstwo Finansów i wprowadza system e-deklaracji – mówi Adam Kwaśnik, ekspert Pracodawców RP.
Według danych uzyskanych z ZUS przez 3,5 roku funkcjonowania Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) złożono w nim zaledwie 116 tys. wniosków.
Nie są to jednak wnioski, które płatnik musi składać regularnie. EUP przyjmie bowiem jedynie dziesięć formularzy. Należy do nich wniosek płatnika o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Dokument taki wymagany jest w przetargach albo przy ubieganiu się o kredyt w banku.
[wyimek][b]5 mln[/b] odsłon miesięcznie mają serwisy ZUS [/wyimek]
Przez Internet można także złożyć wniosek o umorzenie należności z tytułu składek. Umorzenie może nastąpić jedynie, gdy są całkowicie nieściągalne. Wyjątkowo należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne mogą być umorzone pomimo braku ich całkowitej nieściągalności, jeżeli przemawia za tym ważny interes osoby zobowiązanej do ich opłacenia.
Kolejnym formularzem, który można złożyć przez Internet, jest wniosek o odroczenie terminu płatności składek. On też nie jest składany często. Odroczone mogą być jedynie należności finansowe ze środków płatnika składek. Składkę pochodzącą od ubezpieczonego należy przekazywać na bieżąco.
[wyimek][b]116 tysięcy[/b] wniosków złożono do ZUS przez Internet w ciągu 3,5 roku[/wyimek]
Za pośrednictwem EUP można też złożyć wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów, wniosek o układ ratalny, wniosek płatnika składek o zwrot nadpłaconych składek, wniosek ubezpieczonego o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wniosek płatnika składek o udostępnienie programu Płatnik. [b]Przez Internet można także zgłosić reklamacje do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej oraz złożyć wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek[/b].
Złożenie formularza jest wygodne. Każdy wniosek wysłany przez Elektroniczny Urząd Podawczy otrzymuje swój numer. Numer ten przesyłany jest do wnioskodawcy w poczcie zwrotnej w Urzędowym Poświadczeniu Odbioru. Dzięki niemu w każdej chwili na specjalnej podstronie EUP można sprawdzić stan zaawansowania sprawy. Odpowiedź ZUS prześle w formie żądanej przez wnioskodawcę.
[srodtytul]Więcej wniosków[/srodtytul]
– Składanie kolejnych rodzajów wniosków powinno zostać umożliwione w pierwszej połowie przyszłego roku. Poza wnioskami już obecnie można do ZUS przekazać w postaci elektronicznej dokumenty ubezpieczeniowe związane z rejestracją działalności gospodarczej, zgłoszeniem do ubezpieczeń pracowników oraz dokumentację rozliczeniową – mówi Wojciech Andrusiewicz z biura prasowego centrali ZUS.
Przedsiębiorcy wciąż wiele spraw załatwiają jednak w tradycyjny sposób. Wniosków nie składają przez Internet, bo i tak będą musieli iść do urzędu zanieść inne dokumenty.

POLECAMY

KOMENTARZE