Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Tata też jest ważny

AFP
Niektórym tatusiom się wydaje, że na poczštku życia dziecka to matka jest jedynš potrzebnš dla malucha istotš. Sšdzš, że sami będš dziecku potrzebni, jak będzie już ono duże.
Jednak rola ojca w rozwoju i wychowaniu dziecka jest większa, niż nam się wydaje. Ojciec to nie tylko ten, który ma spłodzić dziecko i organizować œrodki na zapewnienie jego potrzeb. To zdecydowanie spłycenie roli mężczyzny. Dzięki ojcu dziecko wchodzi w grupę społecznš, uczy się ról społecznych i funkcjonowania w relacjach. W rodzinach, gdzie ojca brakuje, takš rolę może pełnić dziadek, ulubiony wujek czy przyjaciel rodziny. Dobrze jednak, aby maluch od najwczeœniejszych chwil mógł obcować także z męskim sposobem postrzegania œwiata. [srodtytul]Rodzinne relacje[/srodtytul]
Psychologowie twierdzš, że najlepsze, co może zrobić ojciec dla swojego dziecka, to być dobrym dla jego matki. Obecnoœć ojca jest bardzo ważna dla malucha, bo dzięki niemu może obserwować jakš tworzy relację z matkš, jak jš traktuje. W ten sposób dziecko uczy się nawišzywania bliskiej więzi, sposobu okazywania uczuć, zwracania się do siebie. Uczy się funkcjonowania w grupie, w której każdy pełni jakšœ rolę społecznš, jest ważny i należy się z nim liczyć. Tutaj, w rodzinie, dzięki obecnoœci matki i ojca, dziecko tworzy wzorzec rodziny, pary, obserwuje i nadaje znaczenie kobiecoœci i męskoœci. Jeœli ma szczęœcie wyrastać w kochajšcej się rodzinie, może rozwijać się harmonijnie, z poczuciem własnej wartoœci i bycia kochanym. Dzięki tym silnym podstawom, ma w przyszłoœci szansę zbudować dobry zwišzek i œmiało realizować swoje cele także w życiu zawodowym. Natomiast dorastanie w domu pełnym przemocy, alkoholu lub kłótni i braku wzajemnego szacunku, czyni wielki zamęt w głowie małego człowieka i ogromnš szkodę dla jego przyszłego funkcjonowania. W dorosłym życiu takie osoby często majš kłopoty we własnych relacjach z ludŸmi, trudno im zbudować trwały zwišzek, nie wierzš w siebie, bojš się podejmować ryzyko i potrzebujš pomocy specjalisty. Oto dramatyczne wspomnienie Anety podczas terapii: " Moje wspomnienia z dzieciństwa to rodzice bijšcy się i kłócšcy, właœciwie cały czas. Inwektywy, krzyki lub wieczne napięcie. Ja gdzieœ w kšcie zapłakana, a oni zajęci sobš, nie zwracajš na mnie uwagi..." [srodtytul]Tata pomaga zrozumieć kim jestem [/srodtytul] Obserwujšc kobietę i mężczyznę, dziecko widzi, że rodzice się różniš. Inaczej okazujš uczucia, inaczej wyznaczajš reguły i stawiajš granice. Dzięki obserwacji tych różnic, maluch dokonuje okreœlenia własnej płci i identyfikacji z niš poprzez odróżnienie lub naœladownictwo. Syn uczy się od ojca co znaczy być mężczyznš. Dzięki jego życzliwemu zainteresowaniu i akceptacji może wyrastać w zgodzie ze swojš rolš społecznš mężczyzny. Ojciec przekazuje synowi kulturowy wzorzec mężczyzny, uczy go szacunku do kobiet, objaœnia œwiat, co dobre a co złe, przekazuje hierarchię wartoœci. Córka również od ojca może się wiele dowiedzieć o swojej płci. Tata czuły, okazujšcy miłoœć powoduje, że mała czuje się akceptowana i dorasta w zgodzie ze swojš kobiecoœciš. Ojcowie zaborczy, zazdroœni, lub w obawie przed posšdzeniem o molestowanie, nie okazujšcy uczuć, utrudniajš swym córkom ich póŸniejsze zdrowe funkcjonowanie w œwiecie w roli kobiety. [srodtytul]Warto być tatš[/srodtytul] Bycie ojcem na pewno bywa stresujšce, ale może być również œwietnš zabawš. Bo gdzie i kiedy można się znowu tak bezkarnie powygłupiać, jak nie z własnymi dziećmi? Nikt nie potrafi tak mocno i bezinteresownie Cie kochać, jak Twoje własne dziecko, nikt tak się nie cieszy kiedy wrócisz z pracy i nie czeka z wytęsknieniem na zabawę z Tobš. Jesteœ dla niego autorytetem, dajesz mu poczucie bezpieczeństwa poprzez wprowadzanie i przestrzeganie reguł i zasad. Wzmacnia to bliskoœć i więŸ między Wami a dziecku pozwala usamodzielniać się oraz kształtować własnš osobowoœć. Możesz obserwować jak maluch roœnie, rozwija się i uczy się œwiata. Możesz mu go objaœniać, będzie przejmował Twoje wartoœci i naœladował Twoje zachowania. Jesteœ dla niego wzorem mężczyzny. Możesz sprawić, że w przyszłoœci będzie chciał być taki jak Ty lub zupełnie inny. Dzięki Tobie nauczy się szanować i kochać kobiety lub wręcz przeciwnie, nie będzie potrafił ułożyć sobie z nimi życia i zbudować głębokiej relacji. Ojcostwo dodaje energii, poszerza horyzonty, uczy dojrzałoœci i elastycznoœci. Warto się zaangażować! [i]Adriana Klos - psycholog, psychoterapeuta[/i]
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL