Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawnicy

Compliance w przedsiębiorstwie

Przy rosnšcej iloœci regulacji prawnych działalnoœć biznesowa narażona jest na kolizje z prawem. Amerykanie wymyœlili na to compliance
Jest to dziedzina wiedzy, a w większych firmach stanowisko (chief compliance officer) menedżera, zwykle prawnika, minimalizujšcego to ryzyko. Taka była tematyka konferencji „Aktualne trendy w polskim i niemieckim prawie przedsiębiorstw” zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim przez tenże i przez Polsko-Niemieckš Izbę Przemysłowo-Handlowš. Wzięło w niej udział ok. 200 przedsiębiorców i prawników z obu krajów. „Rzeczpospolita” objęła patronat medialny nad wydarzeniem. Dlaczego Niemcy?
– Za sprawš Amerykanów ta problematyka już jest w Niemczech znana – mówi prof. Bartosz Makowicz z Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrš, organizator konferencji. – Zanim rozpocznš oni inwestowanie w spółce, pytajš: czy macie zorganizowanš kwestię compliance? Co ciekawe, najczęœciej chodzi o kontrole – by nie powiedzieć: szpiegowanie pracowników – czy nie działajš na szkodę firmy, nie zdradzajš jej tajemnic. Taki monitoring zderza się jednak z ochronš prywatnoœci, danych osobowych pracowników. Drugi temat konferencji to odpowiedzialnoœć osobista wspólników za długi spółek wobec jej wierzycieli. Prof. Michał Romanowski (UW), który referował to zagadnienie, powiedział, że wbrew obiegowej opinii polskie prawo spółek jest bardzo liberalne dla wspólników. Szerokie zwolnienie wspólników z odpowiedzialnoœci majštkowej generuje jednak tzw. hazard moralny w biznesie. A ponieważ nic za darmo, płacš za to kontrahenci spółki. Prawo amerykańskie, angielskie czy francuskie zawiera instrumenty pozwalajšce przebić „zasłonę korporacyjnš”, czyli zwolnienie wspólników z odpowiedzialnoœci za długi spółki. Jak to wyglšda w Niemczech, mówił z kolei adwokat dr Dietmar Büchholtz, doradca prawny Izby Rzemieœlniczej w Hamburgu. To kolejne w nieodległym czasie spotkanie prawników sšsiednich krajów (patrz: „[link=http://www.rp.pl/artykul/55756,541705-Debatuja-prawnicy--z-Polski-i-Niemiec.html]Debatujš prawnicy z Polski i Niemiec[/link]”, „Rz” z 28 wrzeœnia), ale też transgraniczna wymiana prawa jest szczególnie intensywna. Mówił o tym dr Jan Schürmann w imieniu Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników. W tym duchu wypowiadał się też Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwoœci: – Niemiecki minister sprawiedliwoœci jest tym, z którym najczęœciej się spotykam, najwięcej też wniosków o pomoc prawnš w sprawach cywilnych płynie z Polski właœnie do Niemiec. I sš wyjštkowo sprawnie załatwiane.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL