Składki ZUS na urlopie bezpłatnym

aktualizacja: 26.10.2010, 03:30
Foto: Rzeczpospolita

Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Od listopada przez trzy miesiące będę na urlopie bezpłatnym. Czy w tym okresie mogę samodzielnie opłacać za siebie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i jakie dokumenty muszę złożyć?

Zatrudniony na umowę o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy.
Tak wynika z art. 13 pkt 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz.1585 ze zm.[/link], dalej ustawa systemowa).
Zgodnie z kodeksem pracy szef może udzielić pracownikowi na jego wniosek urlopu bezpłatnego.
Jest to okres przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznym z umowy o pracę. Wtedy pracownik nie wykonuje pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia i za ten czas nie opłaca za niego żadnych składek społecznych i zdrowotnej. Urlop wykazuje w składanym za pracownika raporcie ZUS RSA, gdzie podaje kod świadczenia przerwy 111 (urlop bezpłatny).
Pracownik, któremu udzielono urlopu bezpłatnego, w tym czasie nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Jeżeli nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, może złożyć wniosek o kontynuowanie ich i samodzielnie opłacać za siebie składki emerytalną i rentowe.
Musi terminowo je regulować.
Każde opóźnienie powoduje bowiem ustanie ubezpieczeń od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składki opłacono po terminie. Należności za dany miesiąc na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinny być wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą składa się do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
W tym samym terminie należy opłacić składki. Gdy urlop bezpłatny się skończy, czytelnik składa druk ZUS ZWUA i wyrejestrowuje się z ubezpieczeń.

POLECAMY

KOMENTARZE