Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Muzułmanin burmistrzem Calgary

Naheed Nenshi. Fot. TeddyBoy
Flickr
Kanada ma pierwszego w historii burmistrza muzułmanina. Liczšcym około miliona mieszkańców miastem kierować będzie Naheed Nenshi
Nenshi pokonał dwóch kandydatów dysponujšcych o wiele większymi niż on funduszami na kampanię, w tym polityka popieranego przez premiera Kanady Stephena Harpera. Uzyskał 39 proc. głosów, podczas gdy jego konkurenci 32 i 26 proc. „Emocje były jak w USA, gdy kandydował Obama, a może nawet Kennedy; nagły wzrost idealistycznego entuzjazmu dla dobrego zarzšdzania, dobrej polityki i dobrych ludzi” – pisał „Calgary Herald”, podkreœlajšc, że Nenshi zdołał porwać młodzież, głównie poprzez Internet, portale takie jak YouTube, Facebook i Twitter. Jeszcze miesišc wczeœniej dawano mu zaledwie 8 proc. poparcia. „The Globe and Mail” podkreœlił, że Nenshi dokonał czegoœ, co uważano za niemożliwe: „Naukowiec, przedstawiciel mniejszoœci, wybrany na burmistrza miasta uznawanego za najbardziej konserwatywne w Kanadzie, po kampanii kierowanej z charyzmš i z determinacjš”. Rodzice nowego burmistrza Calgary wyemigrowali do Kanady z Tanzanii; jego matka była wówczas w cišży z Naheedem. Osiedlili się w Toronto, a potem przenieœli do Calgary. On sam przez wiele lat pracował w firmie konsultingowej McKinsey, kierował własnš firmš doradczš, pracował w ONZ, a obecnie wykłada na Mount Royal University.
Naheed Nenshi wyznaje ismailizm uznawany za bardzo liberalnš i tolerancyjnš odmianę islamu. Ismailici to odłam szyitów, którzy uznajš duchowy autorytet pierwszych imamów z domu proroka Mahometa, ale w przeciwieństwie do rzšdzšcych w Iranie szyitów uznajšcych 12 imamów uznajš tylko siedmiu. Odrzucajš szarijat – prawo koraniczne – a w ich wierzeniach sš obecne pierwiastki judaizmu, chrzeœcijaństwa i religii Wschodu.
ródło: Rzeczpospolita OnLine

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL