Finanse

Ponad miliard zł na rozwój dla biednych krajów

Afganistan
Bloomberg
Polska przeznaczyła ponad miliard złotych na pomoc rozwojową w 2009 roku.Największe wsparcie otrzymał od nas Afganistan oraz kraje Partnerstwa Wschodniego
W sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprezentowało raport roczny "Polska współpraca na rzecz rozwoju" Wpłaty na rzecz międzynarodowych organizacji i funduszy świadczących pomoc rozwojową (tzw. pomoc wielostronna) stanowiły 75 proc. całości środków, które wydał nasz kraj. 841 mln zostało przekazanych w ramach składki członkowskiej do budżetu UE na wspólnotowe inicjatywy pomocowe, a pozostałą część środków rozdysponowano w ramach krajowego systemu.
- Nie jest żadna tajemnicą, że w ramach współpracy rozwojowej priorytetem są kraje Partnerstwa Wschodniego. Nie jest też żadną tajemnicą, że w ramach krajów Partnerstwa Wschodniego szczególną uwagę zwracamy na naszych sąsiadów - na Ukrainę i Białoruś. Na te kraje skierowaliśmy największą pomoc - mówił w czasie sobotniego IV Forum Współpracy Rozwojowej wiceminister spraw zagranicznych Henryk Litwin. W 2009 roku na działania pomocowe zaprogramowane w ramach krajowego systemu współpracy rozwojowej Polska przekazała 323,85 mln zł (104,16 mln USD), czyli ponad 80 mln zł więcej niż w roku 2008.
Większość środków stanowiła pomoc dwustronna (285,55 mln zł), na którą złożyły się wypłaty z tytułu kredytów preferencyjnych udzielonych m.in. Chinom i Angoli przez Ministerstwo Finansów, sfinansowanie nauki na polskich uczelniach studentów z krajów rozwijających się nadzorowane, pomoc socjalna i medyczna dla uchodźców z ponad 50 krajów rozwijających się. Resort spraw zagranicznych skierował środki na na pomoc szkoleniową i doradczą, pomoc humanitarną oraz bezzwrotne inwestycje w infrastrukturę. W tym roku budżet MSZ na pomoc rozwojową będzie mniejszy niż w 2009 r., i wyniesie 100 mln zł (w porównaniu do 117 mln zł w 2009 r.). Litwin mówił, że z wielkości tej kwoty wynika skłonność do koncentracji pomocy w ograniczonej liczbie krajów. - Na coś trzeba się zdecydować i staramy się być w tych wybranych krajach na tyle ambitnymi, żeby ta nasz pomoc była widoczna w skali nawet kontynentu i była dostrzegana przez naszych partnerów - podkreślił wiceminister. Polska w ramach pomocy rozwojowej zrealizowała w ubiegłym roku prawie 300 projektów, w tym 160 z nich w krajach Partnerstwa Wschodniego. 35 z ponad 100 mln zł, którymi dysponował w ubiegłym roku resort spraw zagranicznych trafiło do Afganistanu; na drugim miejscu plasowały się projekty dla Białorusi (m.in. telewizja Bielsat) opiewające na łączną kwotę 24 mln zł; na trzecim miejscu jest Ukraina - do tego kraju trafiło około 13 mln zł. 7 mln zł Polska przeznaczyła w 2009 r. na pomoc rozwojową do Gruzji. Podczas Forum wręczono też ustanowioną w tym roku po praz pierwszy nagrodę ministra spraw zagranicznych za najlepszy program realizowany w ramach pomocy. 20 tys. zł i list z gratulacjami od szef polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego otrzymał Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Starym Polu za projekt pt. "Reformy samorządowo-gospodarcze na obszarach wiejskich Krymu z wykorzystaniem standardów europejskich.
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL