Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Nowy test dla uczniów z polskiego i matematyki

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
CKE zachęca podstawówki do sprawdzenia wiedzy dziesięciolatków
Czy trzecioklasista myœli według schematu czy przeciwnie – ma własnš strategię rozwišzania matematycznego zadania? Czy potrafi wydobyć przesłanie tekstu, a może tylko umie znaleŸć informacje, o które się go prosi? Na ile na to, co wie i potrafi, wpłynęła szkoła, a ile zależy od tego, co wyniósł z domu? Na takie pytania ma odpowiedzieć ogólnopolski test umiejętnoœci językowych i matematycznych trzecioklasistów. Na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) przygotowuje go zespół naukowców. Test współfinansuje UE. 17 maja trzecioklasiœci zmierzš się z zestawem zadań badajšcych m.in. czytanie, pisanie, zasób słownictwa, znajomoœć elementów wiedzy o języku polskim. Będš też zadania rachunkowe, które można rozwišzać według wzorca i własnej strategii, zadania problemowe, w których trzeba znaleŸć prawidłowoœci i cechy wspólne, np. w układzie kształtów.
– Nie wprowadzamy obowišzkowego egzaminu w trzeciej klasie szkoły podstawowej – zastrzega prof. Krzysztof Konarzewski, dyrektor CKE. Choć udział w teœcie jest dobrowolny, zachęca do niego wszystkie szkoły. Dlaczego? – Po trzech latach zestawimy wyniki dzisiejszych trzecioklasistów z ich wynikami ze sprawdzianu i powiemy szkole, jaki był przyrost wiadomoœci i umiejętnoœci przez trzy lata – wyjaœnia prof. Konarzewski. Profesor UW Małgorzata Żytko z zespołu przygotowujšcego badanie CKE: – To ma być informacja dla nauczyciela, jaki poziom dzieci już osišgnęły i jak dostosować pracę do ich umiejętnoœci w klasie czwartej, by na koniec podstawówki osišgnšć zamierzony cel. Nauczyciele przyznajš, że takie badanie się przyda. – Wyniki sprawdzianu na koniec szkoły mówiš, jak dzieci wypadły na egzaminie, ale ważniejsze jest dowiedzenie się, jakie postępy zrobiły – podkreœla Jacek Kulesza, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrocławiu. Jego szkoła weŸmie udział w badaniu. Szef CKE dodaje, że wiele podstawówek i tak już robi własne testy dziesięciolatkom. – Niektóre zestawy zadań sš marnej jakoœci i często trzeba za nie płacić. Zdarza się też, że wydawnictwo oferuje testy za darmo, a potem oczekuje, że szkoła kupi jego podręczniki. Żeby zaprzestać takich praktyk, proponujemy testy powišzane z ogólnopolskim badaniem – mówi. Naukowcy będš też chcieli się dowiedzieć, jak szkoła i dom rodzinny wpływajš na efekty kształcenia. W szkołach przeprowadzš ankiety z nauczycielami (np., by zapytać o metody pracy) i rodzicami (zapytajš np., czy w domu jest biblioteka). Podobne badania umiejętnoœci trzecioklasistów w wybranych placówkach odbyły się w poprzednich latach. Co pokazały? – W przypadku umiejętnoœci matematycznych cechš dominujšcš było schematyczne myœlenie. A w przypadku umiejętnoœci językowych badania ujawniły, że szkoła bardziej przekazuje wiedzę o języku, niż uczy się nim posługiwać – wylicza prof. Żytko. Dotychczasowe badania ujawniły też, że większe znaczenie dla efektów edukacji ma klimat w domu niż starania szkoły. [i]Gdzie szkoły mogš zgłosić udział w teœcie [link=http://trzecioklasista.cke–efs.pl]trzecioklasista.cke-efs.pl[/link][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL