Lekarz jest zwolniony z VAT i nie ma prawa do odliczeni

aktualizacja: 10.09.2010, 03:30
Foto: Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek

Usługi zdrowotne są zwolnione z podatku. Jest to zgodne z przepisami wspólnotowymi

Usługi zdrowotne są zwolnione z podatku. Jest to zgodne z przepisami wspólnotowymi
Unijna dyrektywa nie pozwala na opodatkowanie tych usług zerową stawką VAT, co pozwoliłoby odliczyć podatek zapłacony przy zakupach.
[b]Tak wynika z odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 16 915.[/b]
Zwrócono w niej uwagę na konsekwencje zwolnienia dla placówek medycznych, które wprawdzie nie doliczają VAT do należności za swoje usługi, ale też nie mogą go odliczyć. Powoduje to, że ponoszą dodatkowe koszty przy inwestycjach, np. zakupie sprzętu medycznego. Zdaniem posła Krzysztofa Lipca jest to hamulcem rozwoju sektora ochrony zdrowia. Powołuje się na stanowisko Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, która postuluje odstąpienie od zwolnienia i wprowadzenie na usługi zdrowotne zerowej stawki VAT.
Nic z tego. Zdaniem ministra finansów na takie rozwiązanie nie pozwalają regulacje unijne. Nakazują one stosowanie zwolnienia na usługi zdrowotne.
- Rzeczywiście, z art. 132 [b]dyrektywy 2006/112/WE[/b] wynika, że zwolnione z podatku są m.in. opieka szpitalna i medyczna - wyjaśnia dr Adam Bartosiewicz, współautor komentarza do ustawy o VAT.
- Nie ma znaczenia, czy usługi wykonuje podmiot prywatny czy też publiczny. U nas zakres zwolnienia jest trochę inaczej sformułowany, gdybyśmy jednak w ogóle z niego zrezygnowali, naruszylibyśmy przepisy unijne.
Przypomnijmy, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT zwolnione z podatku są usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, sklasyfikowane wyłącznie pod poz. 85 PKWiU, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).
Z kolei w załączniku nr 3 do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=18143AC016F7B54CD319C5DA64553E9C?id=172827]ustawy o VAT[/link], wprowadzającym stawkę 7 proc., wymienione są usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej sklasyfikowane pod poz. 85 PKWiU, ale wyłącznie nieobjęte zwolnieniem wynikającym z załącznika nr 4.
Jak podkreśla minister finansów, to rozwiązane jest zgodne z przepisami wspólnotowymi, nie można więc objąć usług zdrowotnych 0-proc. stawką VAT.
- Podatnicy świadczący usługi medyczne faktycznie mogą na tym stracić - mówi Adam Bartosiewicz. - Były już podejmowane próby ominięcia tych ograniczeń, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości sprzeciwił się tym praktykom [b](np. w wyroku C419/02 BUPA Hospitals)[/b].
[ramka] [b]Komentuje Marcin Sobieszek, doradca podatkowy w kancelarii Roedl & Partner[/b]
Podstawowy wniosek z wyroku bydgoskiego WSA jest taki: stary sprzęt lepiej wprowadzić do firmy jako środek trwały niż wyposażenie. Wtedy wprawdzie rozliczamy go dłużej (np. samochód osobowy z reguły przez pięć lat), ale mamy dużo większe szanse na odliczenie pełnej kwoty z faktury zakupu. Z uzasadnienia wyroku można wywnioskować, że gdyby podatnik zaliczył auto do środków trwałych, mógłby zamortyzować je według ceny nabycia. Potwierdzają to organy podatkowe w interpretacjach. Można wprawdzie mieć wątpliwości, czy takie podejście jest słuszne ekonomicznie, ale żaden przepis nie mówi, że podatnik musi wycenić stary sprzęt zakwalifikowany jako środek trwały według wartości rynkowej, jeśli zna jego cenę nabycia. [/ramka]

POLECAMY

KOMENTARZE