Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Węgry majš nowego prezydenta

Pal Schmitt
AFP
Nowy prezydent Węgier Pal Schmitt, dyplomata i dwukrotny mistrz olimpijski w szermierce, podczas inauguracji w Budapeszcie zaakcentował znaczenie obecnej i przyszłej konstytucji w sprawowaniu tego urzędu
- Ramy sprawowania urzędu prezydenckiego wyznacza tekst konstytucji, okreœla bowiem, co jest najważniejsze: wyrażanie jednoœci narodowej i ochrona porzšdku demokratycznego - powiedział Schmitt, któremu dzień wczeœniej przekazał urzšd ustępujšcy prezydent Laszlo Solyom. Jak zaznaczył Schmitt, prezydent musi "na podstawie obecnej i powstajšcej konstytucji odgrywać rolę równoważšcš między partiami parlamentarnymi i różnymi grupami węgierskiego społeczeństwa". Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, "by kraj miał konstytucję i prawa oparte na jak najszerszym porozumieniu narodowym". Nawišzał w ten sposób do planów opracowania przez centroprawicowš partię rzšdzšcš Fidesz nowej konstytucji. Fidesz w kwietniowych wyborach parlamentarnych zdobył ponad dwie trzecie miejsc w parlamencie, co umożliwia mu zmianę ustawy zasadniczej.
Schmitt jest członkiem Fideszu w odróżnieniu od swego poprzednika Solyoma, którego kandydatura pięć lat temu także została zgłoszona przez opozycyjny wówczas Fidesz, ale który był kandydatem niezależnym. Jeszcze przed objęciem funkcji Schmitt obiecywał, że nie będzie przeszkodš w realizacji rzšdowego programu. Zapowiadał m.in, że skoncentruje się na tworzeniu nowych miejsc pracy stymulowaniu gospodarki, bezpieczeństwie energetycznym oraz wspieraniu Węgrów mieszkajšcych w krajach oœciennych. Właœnie ten ostatni aspekt reprezentacyjnych obowišzków prezydenta był Ÿródłem poważnych zatargów dyplomatycznych ze Słowacjš podczas kadencji Solyoma. Na poczštku lipca Węgry zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwoœci UE w zwišzku z odmówieniem przez Słowację wjazdu na jej terytorium Solyoma 21 sierpnia 2009 roku. Węgierski prezydent chciał w ramach prywatnej wizyty uczestniczyć w uroczystoœci odsłonięcia pomnika pierwszego węgierskiego króla, Stefana I Œwiętego, w mieœcie Komarno. W marcu natomiast premier Słowacji Robert Fico oskarżył Solyoma, że chce rozbić Słowację, występujšc z postulatem, by tamtejsi Węgrzy uczyli się w szkole słowackiego wyłšcznie jako języka obcego. Prezydenta, który pełni głównie funkcje reprezentacyjne, wybiera na Węgrzech parlament. Portal inforadio.hu poinformował już, że Schmitt po objęciu stanowiska zamierza zwolnić 90 proc. spoœród 50 pracowników Kancelarii Prezydenta. Większoœć już otrzymała wymówienia. [ramka][srodtytul][b]68-letni obecnie Schmitt[/b][/srodtytul] w 1968 i 1972 roku zdobył drużynowo złoty medal w szpadzie na igrzyskach olimpijskich. W latach 1983-1989 był sekretarzem generalnym Węgierskiego Komitetu Olimpijskiego, a od 1989 do 2010 roku jego prezesem. Należy też do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Od 1993 do 1997 roku Schmitt był ambasadorem w Madrycie, a w latach 1998-2002 w Bernie. W latach 2004-2010 zasiadał w Parlamencie Europejskim. W maju bieżšcego roku został wybrany na przewodniczšcego parlamentu Węgier, a 29 czerwca na prezydenta kraju. [/ramka]
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL