Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Rosjanie nie życzyli sobie otwierania trumien

Polska prokuratura, nie dysponujšc protokołami sekcji zwłok, powinnawstrzymać pochówek ofiar do czasu przeprowadzenia niezależnych badań przez polskich lekarzy - pisze "Nasz Dziennik".
Z ekspertyzy sporzšdzonej przez mecenas Krystynę Kosińskš wynika, że wobec braku możliwoœci zapoznania się z takimi protokołami pozwolenie na pochówek ofiar katastrofy z 10 kwietnia zostało wydane w sposób "nieuprawniony". Adwokat podkreœla, że wynika to z obowišzujšcych przepisów - art. 209 kodeksu postępowania karnego, który obliguje do sporzšdzenia protokołu czynnoœci sekcji zwłok i oględzin. Stanowi on podstawę dalszych decyzji prokuratorskich - podnosi Kosińska. Jak pisze gazeta, rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej uważajš, że strona polska zaniedbała przeprowadzenie własnych badań i sekcji zwłok osób, które zginęły w prezydenckim samolocie. Zgodnie z polskim prawem w przypadku podejrzenia "przestępczego spowodowania œmierci" przeprowadza się sekcję zwłok. Prokurator musi też wyrazić zgodę na dokonanie pochówku tych osób.
"Jeżeli w Rosji nie była zrobiona sekcja zwłok przy udziale polskich patologów, to powinna być przeprowadzona w Polsce, od razu po przywiezieniu zwłok, żeby nie opierać się na dokumentach rosyjskich" - uważa Andrzej Melak, brat tragicznie zmarłego w katastrofie Stefana Melaka, szefa Komitetu Katyńskiego. O tym, że polscy patolodzy nie byli obecni przy sekcjach zwłok, poinformowała niedawno prokuratura. Jako powód podano, że przybyli oni do Moskwy za póŸno, kiedy sekcje zwłok już wykonano. Tuż po katastrofie minister zdrowia Ewa Kopacz przekonywała, że polscy patomorfolodzy uczestniczyli w oględzinach i sekcjach zwłok. Teraz okazuje się, że z informacji pochodzšcych od rodzin ofiar bynajmniej nie wynika, czy takie sekcje przeprowadzono w przypadku każdej z nich. Małgorzata Wassermann, córka posła PiS, mówi, iż podczas pobytu w Moskwie na identyfikacji ciał nie informowano jej o takich czynnoœciach. Rodziny otrzymały jedynie dokumenty stwierdzajšce zgon, a w nich były lapidarne informacje, że nastšpił on wskutek katastrofy samolotu, zaœ przyczynš œmierci były obrażenia wynikłe z tego zdarzenia. Dokumenty te zostały przetłumaczone i uwierzytelnione przez polskiego konsula, a następnie w Polsce w oparciu o nie wystawiono akty zgonu. Jednak bliscy ofiar twierdzš, że w œwietle tych wszystkich niejasnoœci i wštpliwoœci po przywiezieniu zwłok polscy biegli powinni przeprowadzić własne, odrębne badania. Według nieoficjalnych informacji, nie życzyli sobie tego Rosjanie, którzy wymogli na Polsce, żeby trumien ofiar katastrofy nie otwierano.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL