Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Czy zakup ekspresu do kawy można rozliczyć w kosztach

www.sxc.hu
[b]– Prowadzę jednoosobowš działalnoœć gospodarczš, œwiadczę usługi biurowe. Działalnoœć mam zarejestrowanš w domu. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na ekspres ciœnieniowy do kawy, filiżanki i kawę?[/b] – pyta czytelniczka.Prowadzenie działalnoœci gospodarczej w miejscu zamieszkania pozwala na zaliczenie częœci ponoszonych wydatków, np. opłat za media, do kosztów uzyskania przychodów. Nie ma jednak przepisów, które by okreœlały szczegółowe zasady rozliczenia takich wydatków.Podatnicy muszš kierować się jedynie ogólnš regułš okreœlonš w art. 22 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link], zgodnie z którš do kosztów zalicza się wydatki poniesione w celu osišgnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Ÿródła przychodów. Innymi słowy przedsiębiorca musi zastanowić się, czy ponoszone wydatki sš celowe i czy majš zwišzek z prowadzonš działalnoœciš, uwzględ...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL