Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rpkom

Tylko TETRA zapewni jakość sieci specjalnej?

Takš tezę postawił dzisiaj [b]Risto Toikkanen[/b], reprezentujšcy [b]EADS[/b], podczas trwajšcej dzisiaj w Warszawie konferencji [i]TETRA moving forward in Poland[/i]. Według niego komercyjne sieci telekomunikacyjne nie gwarantujš parametrów jakoœci, zapewniajšcego dostępnoœć usług komunikacyjnych dla służb porzšdku i ratownictwa publicznego. Polska jest dzisiaj ciekawym obiektem dla branży zwišzanej z budowš i eksploatacjš specjalnych sieci telekomunikacyjnych, ponieważ do ogłoszenia takiego przetargu szykuje się [b]Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji[/b]. Jak pisaliœmy w ubiegłym miesišcu resort przymierzał się do ogłoszenia przetargu jeszcze w czerwcu, ale planu swego nie zrealizował. – Czasu jest coraz mniej. EURO 2012 jest coraz bliżej i coraz trudniej będzie uruchmić cyfrowy system łšcznoœci na to wydarzenie – mówił podczas dzisiejszej konferencji [b]Stanisław Słowik[/b] z firmy [b]Aksel[/b], dystrybuujšcej produkty [b]Motoroli[/b]. Wspomniał on przy tym o intesieciowych rozwišzaniach zapewniajšcych bezpiecznš i efektywnę komunikację dla służb, np. koncepcji ODINI. To zestaw rozwišzań gwarantujšcych wymagania łšcznoœci specjalnej w różnego typu stacjonarnych i radiowych sieciach telekomunikacyjnych. Według naszych informacji jednak to właœnie TETRA będzie co najmniej rdzeniem ogólnopolskiej sieci specjalnej, chociaż nie zostanie wprost wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mimo tego wcišż trwajš rozważania na temat sieci zapasowej lub uzupełniajšcej TETRA na infrastrukturze GSM/UMTS, czy CDMA.
Branżš zwišzana z technologiš TETRA przyglšda się zresztš nie tylko sieciom specjalnym, ale również innego typu infrastrukturze, przede wszystkim dla transportu i korporacji. Jak powiedział [b]Peter Clemons[/b] z [b]Teletronic[/b] pod względem iloœci implementacji sieci TETRA rozkładajš się po równo pomiędzy te trzy segmenty. Sieć TETRA dla krakowskiego [b]Miejskiego Przedsięborstwa Komunikacyjnego[/b] do obsługi tramwajów wdrożyła właœnie firma Aksel. Branża zwišzana z technologiš TETRA przedstawia jš jako alternatywę dla systemów GSM-R, które w Europie majš być standardem w dziedzinie obsługi transportu szynowego. Oczywiœcie kontrakty na budowę sieci komunikacyjnej dla służb sa największe pod względem wartoœci, jak na przykład implementacja TETRA w Niemczech, za którš 1 mld euro zainkasował EADS. 10-letni kontrakt na operowanie tš sieciš zdobył [b]Alcatel-Lucent[/b], który nie kryje, że będzie się starał również o udział w polskim kontrakcie. Na jego realizację MSWiA przeznaczyło 500 mln zł z funduszy strukturalnych.
ródło: rpkom.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL