Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane gospodarcze

Tajemnicze oferty pracy

W Wielkiej Brytanii oferta pracy bez informacji o zarobkach nie jest traktowana poważnie – mówi Andrew Samu, dyrektor operacyjny agecji zatrudnienia CVO w Polsce
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Polscy pracodawcy rzadko podajš w ogłoszeniach wysokoœć zarobków. Niekiedy ukrywajš nawet swš nazwę
Konkurencyjne [link=http://www.kariera.pl/czytaj/920/dlaczego-firmy-w-polsce-nie-umieja-rekrutowac-pracownikow/]wynagrodzenie[/link], atrakcyjne warunki płacowe – takimi zachętami większoœć pracodawców próbuje zastšpić kluczowš dla kandydatów informację o wysokoœci proponowanych zarobków. Zdarza się też, że w ogłoszeniu zamiast nazwy potencjalnego pracodawcy jest tylko wzmianka o „dynamicznie rozwijajšcej się spółce” albo „międzynarodowej firmie będšcej liderem w swej branży”. Do takich ofert wielu kandydatów podchodzi z rezerwš. – Zapala mi się œwiatełko ostrzegawcze, szczególnie wtedy gdy nie chcš udzielać żadnych informacji przez telefon – twierdzi uczestnik dyskusji na portalu GoldenLine. Jak jednak uspokajajš doradcy personalni, takš ukrytš rekrutację stosujš nie tylko nacišgacze albo firmy werbujšce do obwoŸnej sprzedaży. Niekiedy sięgajš też po niš renomowane spółki, choć zwykle korzystajš z pomocy agencji doradztwa personalnego. Według Katarzyny Berendy-Ratajczyk, członka zarzšdu Bigramu, firmy najczęœciej utajniajš swš nazwę, gdy szukajš następcy pracownika, którego planujš zwolnić. Wówczas niekiedy nie chcš podawać w ogłoszeniu nawet regionu czy miasta, w którym działajš; tak bywa gdy firma jest jednym z nielicznych pracodawców w mniejszym mieœcie, a opis stanowiska łatwo pozwoliłby jš zidentyfikować.
– Firmy nie chcš ryzykować sytuacji, że obecny pracownik pójdzie na L-4 albo poszuka sobie innej pracy, zanim znajdziemy kogoœ na jego miejsce. Tym bardziej że częœć firm nie jest też w 100 proc. przekonana do wymiany pracownika –uzależnia to od znalezienia odpowiedniego kandydata – wyjaœnia dyr. Berenda-Ratajczyk. Drugim powodem ukrytych ofert pracy jest obawa przed konkurencjš, np. wtedy gdy firma wprowadza na rynek nowy projekt albo chce poszerzyć sieć sprzedaży w danym regionie. Zdaniem Angeliki Œniegockiej, dyrektora działu personalnego Ista Shared Services Poland, ukryte rekrutacje stosujš czasem same agencje doradztwa personalnego, gdy chcš uzupełnić swojš bazę danych o kandydatów z okreœlonymi kwalifikacjami i zwiększyć swoje szanse na kontrakt z pracodawcš. Dlatego warto odpowiadać na takie ogłoszenia. Elżbieta Flasińska z portalu Pracuj.pl zaznacza jednak, że „ukryte oferty” cieszš się mniejszym zainteresowaniem wœród osób poszukujšcych pracy; brak nazwy i choćby krótkiego opisu działalnoœci firmy sprawia, że kandydaci sš ostrożniejsi. Potwierdza to Robert Żelewski, dyrektor zarzšdzajšcy ds. HR w Animeksie. Według niego na oferty z nazwš spółki zgłasza się od trzech do dziesięciu razy więcej kandydatów niż na „ukryte ogłoszenia”. Mimo to Animex kilkakrotnie decydował się na nie przy okazji wymiany pracowników. O ile „ukryte oferty” zdarzajš się sporadycznie, o tyle regułš jest niechęć do ujawniania wysokoœci zarobków. Na portalu Pracuj.pl podawała je tylko jedna na sto ofert opublikowanych w pierwszym półroczu. – Próbujemy firmy namawiać do podawania widełek płacowych, ale bez większego skutku – wyjaœnia Elżbieta Flasińska, rzecznik portalu. W serwisie InfoPraca.pl prawie 25 proc. ogłoszeń z czerwca podawało wysokoœć proponowanych zarobków, ale jak przyznajš przedstawiciele portalu, to w dużej mierze skutek wysypu ofert pracy sezonowej; pracodawcy zwykle podajš tam stawki za godzinę pracy. – U nas nie ma kultury ujawniania wynagrodzeń, a w biznesie wysokoœć płacy to element przewagi konkurencyjnej. Żadna firma nie chce się więc go pozbawiać – twierdzi Angelika Œniegocka.– Temat pieniędzy nadal jest u nas wstydliwy. Nawet w trakcie rozmowy rekrutacyjnej kandydat na pytanie o oczekiwane zarobki często odpowiada, że się nad tym nie zastanawiał, choć to oczywiste, że się tym interesował – dodaje Katarzyna Berenda-Ratajczyk. Według niej częœć firm uzależnia wysokoœć zarobków od jakoœci kandydata – tym najlepszym sš w stanie zapłacić więcej, niż pierwotnie planowały. Wolš więc nie podawać w ofertach wysokoœci wynagrodzenia w obawie, że zbyt niskie zniechęci najlepszych kandydatów, a za wysokie zawęzi możliwoœci negocjacji. Polskich firm nie motywuje przykład Wielkiej Brytanii czy Irlandii, gdzie większoœć ofert podaje wysokoœć zarobków. – Oferta bez takiej informacji nie jest traktowana poważnie – wyjaœnia Andrew Samu, dyrektor operacyjny agencji zatrudnienia CVO Polska, oceniajšc, że większa przejrzystoœć w płacach pomogłaby ograniczyć podkupowanie pracowników. Ci mogš porównać płace na serwisie jakapensja.pl, gdzie internauci szacujš wysokoœć zarobków w ogłoszeniach. Andrzej Danielewicz, założyciel serwisu, twierdzi, że wyceniono tam już ok. 700 ofert. Wraz z rozwojem serwisu chce sprawdzać wiarygodnoœć wycen u Ÿródła, czyli w firmach. Liczy, że zachęci pracodawców do większej otwartoœci. Powštpiewa w to Robert Żelewski. – U nas wysokoœć zarobków nie jest jak w USA powodem do dumy, ale do zazdroœci. [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki [mail=a.blaszczak@rp.pl]a.blaszczak@rp.pl[/mail][/i] [ramka][b] [link=http://www.facebook.com/karierapl]Sonda: Jakie błędy utrudniajš karierę kobiet?[/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL