Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Najpierw badali prezydenta

Szczštki samolotu na miejscu katastrofy
Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Rosjanie wykonali sekcje zwłok wszystkich ofiar – ustaliła „Rz”. Polscy œledczy zlecš badania toksykologiczne
Sekcje 96 osób, które zginęły 10 kwietnia w katastrofie pod Smoleńskiem, wykonano w moskiewskim Biurze Ekspertyz Sšdowych. Ze strony polskiej obecny był przy nich dr Paweł Krajewski, kierownik Zakładu Medycyny Sšdowej w Warszawie. Jako pierwsze – w nocy z 10 na 11 kwietnia – badano ciało prezydenta Lecha Kaczyńskiego (wyjštkowo na miejscu w Smoleńsku). Wyniki wszystkich sekcji znajdujš się w materiałach rosyjskiego œledztwa. Polscy prokuratorzy jeszcze ich nie widzieli. – Wystšpiliœmy o nie, ale wcišż ich nie mamy – przyznaje „Rz” płk Zbigniew Rzepa, rzecznik Naczelnej Prokuratury Wojskowej, który prowadzi polskie œledztwo w sprawie katastrofy. Jak udało się nam ustalić, krajowa Prokuratura Generalna zaraz po katastrofie zwróciła się też do rosyjskiej prokuratury o pobranie od ofiar próbek, które będš potrzebne do badań toksykologicznych.
Takie próbki zwykle pobiera się od pilotów samolotu. W zwišzku z tym, że na pokładzie prezydenckiego Tu-154 było wielu ważnych polityków, próbki pobrano ze wszystkich ciał. – Każdy œlad jest ważny, bo może wpłynšć na wyjaœnienie przyczyn katastrofy. Nie widzę nic podejrzanego w tym, by badania toksykologiczne robiono nie tylko członkom załogi, ale i ważnym politykom, choćby po to, by uniknšć spekulacji dotyczšcych na przykład zbiorowego otrucia. A takie hipotezy mogš się pojawiać – komentuje jeden ze znanych œledczych. Wyniki sekcji zwłok i badania toksykologiczne nie tylko dadzš odpowiedŸ na pytanie, co było bezpoœredniš przyczynš œmierci ofiar katastrofy. – Pomogš wyjaœnić, dlaczego doszło do katastrofy – zaznacza płk Rzepa. [wyimek]Sekcje i badania mogš pomóc wyjaœnić, jak doszło do katastrofy[/wyimek] W jaki sposób? Dzięki tym analizom będzie można ustalić, jakie były ostatnie sekundy życia 96 zmarłych, i wykluczyć bšdŸ potwierdzić niektóre hipotezy œledztwa, np. zamachu. Mogš też wykluczyć inne powody wypadku, np. zawał serca pilota. – Badania toksykologiczne pomogš ustalić – wskazać lub wykluczyć – m.in. obecnoœć œrodków odurzajšcych, w tym alkoholu i narkotyków, a także substancji psychotropowych w organizmie. Dzięki temu można okreœlić ich ewentualny wpływ na sprawnoœć psychomotorycznš osoby, np. pilota samolotu – tłumaczy dr Wojciech Lechowicz, kierownik Pracowni Analiz Toksykologicznych Zakładu Toksykologii Sšdowej Instytutu Ekspertyz Sšdowych im. Jana Sehna w Krakowie. Ekspertyzy sš w stanie okreœlić obecnoœć takich œrodków w organizmie od kilku do kilkunastu godzin przed wypadkiem. Fachowcy badajšcy próbki będš mogli ustalić, czy w ciałach obecne były np. tlenek węgla (tworzy się podczas spalania) czy cyjanek (wydobywa się z palonego plastiku). To może pomóc ustalić, co mogło dziać się na pokładzie przed zderzeniem z ziemiš. – W przypadku katastrofy lotniczej œmierć pasażerów mogła nastšpić wczeœniej – tłumaczy jeden z prokuratorów. Pytania o bezpoœrednie przyczyny œmierci bliskich stawiajš sobie również rodziny ofiar. Podczas identyfikacji ciał w Moskwie nie wspominano im o wynikach sekcji zwłok. Nie pokazywano żadnych dokumentów œwiadczšcych o ich przeprowadzeniu. Potwierdzajš to członkowie rodzin Zbigniewa Wassermanna i Anny Walentynowicz. – Nie było żadnej mowy o sekcji zwłok – opowiada „Rz” córka posła PiS Małgorzata Wassermann. – Nikt z nami na ten temat nie rozmawiał. A bardzo chcielibyœmy wiedzieć, jaka była dokładna przyczyna œmierci taty. Również Janusz Walentynowicz, syn Anny, nie przypomina sobie, by rozmawiano z nim o tym lub pokazywano jakikolwiek dokument dotyczšcy sekcji zwłok. – Jestem tego pewien – podkreœla. [ramka][srodtytul]Nie wiadomo, czy to były wystrzały[/srodtytul] Eksperci przebadali nagranie z miejsca katastrofy Tu-154. Film nakręcony tuż po tragedii pod Smoleńskiem trafił do Internetu. Z powodu zakłóceń wynikajšcych z podmuchów powietrza i podejrzenia modyfikacji formatu nagrania nie była możliwa pomiarowa analiza odgłosów przypominajšcych wystrzał – wynika z komunikatu Prokuratury Generalnej i Naczelnej Prokuratury Wojskowej. – Biegli nie wypowiedzieli się jednoznacznie, czy sš to odgłosy wystrzałów. Tę kwestię będziemy dalej badać – mówi „Rz” płk Zbigniew Rzepa z Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie. Z innego filmu, jaki badali œledczy, wynika, że kiedy Tu-154 podchodził do lšdowania, psuła się pogoda, a mgła gęstniała. Prokuratura wyjaœniajšca przyczyny katastrofy przebadała paliwo zatankowane do tupolewa. Twierdzi, że spełniało wymagane parametry. Dotychczas przesłuchano ok. 60 œwiadków. Na razie żadna z założonych wersji œledczych nie została odrzucona, ale też żadnej z nich nie uznano za dominujšcš. TVN 24 podała wczoraj, że kilkadziesišt sekund przed katastrofš zadziałało urzšdzenie ostrzegajšce pilotów przed zbytnim zbliżaniem się do ziemi. [i]-graż[/i][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL