Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zbrodnia katyńska

Kolejna skarga rodzin ofiar Katynia

Ekshumacja pomordowanych. Katyń 1943 r.
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
21 krewnych ofiar zbrodni katyńskiej składa dziœ kolejnš skargę przeciwkoRosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Jest wœród nich 92-letnia Danuta Kraczkiewicz, wdowa po oficerze, który trafił do obozu w Starobielsku i nigdy stamtšd nie wrócił. - To nie tylko ludobójstwo. To zbrodnia na Polsce - mówi "Rz" jeden ze skarżšcych się - Stanisław Drabczyński z Krakowa, którego stryj - Ignacy Marian, zakonnik i student teologii, został zamordowany w Katyniu. Trafił do obozu w Kozielsku tylko dlatego, że miał na sobie w chwili aresztowania pożyczony plaszcz oficerski. Stanisław Drabczyński wierzy w znaczenie prawdy, która - jak mówi - powinna wyzwolić i Polaków, i Rosjan. - To była elita. Gdyby ci ludzie wychowali dzieci, żylibyœmy w innej Polsce - dodaje. Ze skargš, nieprzypadkowo kierowanš dokładnie w 70. rocznicę podpisania przez Stalina rozkazu zamordowania blisko 22 tys. polskich oficerów, policjantów, profesorów i duchownych występuje też m.in. Ewa Osiecka z Warszawy, córka oficera rezerwy Aleksandra Marka Kowalskiego. Nie pamięta ojca - hokeisty, dwukrotnego olimpijczyka, bo kiedy wybuchła wojna, miała zaledwie rok. Dziœ ma nadzieję na uczciwoœć Trybunału - powiedziała "Rz". Dlatego zdecydowała się wystšpić przeciwko Rosji. Nie jest natomiast zadowolona z dotychczasowych planów obchodów kwietniowej rocznicy w Katyniu. - Zapowiedzi sš niejasne. Czy to wypada, żeby potomkowie katów zapraszali potomków ofiar? - zastanawia się.
Kolejna polska skarga katyńska kierowana do Strasburga także dotyczy naruszenia przez Rosję Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym prawa do życia oraz prawa do poznania pełnej informacji o okolicznoœciach œmierci ofiar zbrodni przez ich bliskich. Podobnie jak w przypadku złożonej w sierpniu 2009 roku skardze 13 innych krewnych ofiar zbrodni katyńskiej, o której pisaliœmy kolejna grupa bliskich oficerów wnosi o tzw. szybkš œcieżkę rozpatrywania ich pozwu przez Strasburg ze względu na wiek niektórych skarżšcych. W poprzedniej grupie także na złożenie pozwu zdecydowała się jedna z nielicznych żyjšcych wdów katyńskich - Ojcumiła Wołk z Warszawy. Dzisiejsza skarga jest już trzeciš kierowanš w sprawie tej zbrodni do Trybunału w Strasburgu. Pierwszš złożyli w 2007 Jerzy Janowiec i Antoni Trybowski, syn i wnuk oficerów, jeńców obozu w Starobielsku. Do obu poprzednich zdecydował się przystšpić jako tzw. strona trzecia polski rzšd. To zwiększa rangę skargi i daje przedstawicielom polskich władz możliwoœć przekazywania informacji i składania wniosków podczas postępowania w Strasburgu. Jak się dowiedziała "Rz" od reprezentujšcego skarżšcych dr Ireneusza Kamińskiego z Instytutu nauk Prawnych PAN, o możliwoœć złożenia skargi stara się także co najmniej kilkunastu kolejnych krewnych ofiar zbrodni katyńskiej. Kierujšcy dziœ pozew przeciwko Rosji nie sš zatem ostatnimi Polakami, którzy na takie postępowanie się zdecydowali. Rosja wcišż nie uznaje zbrodni katyńskiej za ludobójstwo, ale za zbrodnię pospolitš, która dawno ulega przedawnieniu. Podczas prowadzonego przez 14 lat tzw. rosyjskiego œledztwa katyńskiego nie wykryto sprawców zbrodni i nikomu nie postawiono zarzutów. W dodatku utajniono nie tylko częœć materiałów tego œledztwa, ale i samš decyzję o jego umorzeniu w 2004 roku.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL