Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Polski rzšd wesprze krewnych ofiar NKWD w Strasburgu

Witomiła Wołk-Jezierska
Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
MSZ potwierdza informacje „Rz” o przystšpieniu polskiego rzšdu do skargi katyńskiej, wniesionej przeciwko Rosji do Trybunału w Strasburgu przez krewnych pomordowanych oficerów
Jak ustaliliœmy, polski rzšd 27 stycznia poinformował Europejski Trybunał Praw Człowieka o chęci przyłšczenia się jako tzw. strona trzecia do skargi wniesionej do Strasburga przez Witomiłę Wołk-Jezierskš i 12 innych krewnych zamordowanych przez NKWD Polaków. To zwiększa rangę skargi i daje rzšdowi m.in. możliwoœć składania wniosków podczas postępowania przed Trybunałem. Wczeœniej strasburscy sędziowie nadali tej skardze priorytet i przyznali tzw. szybkš œcieżkę – m.in. ze względu na wiek osób składajšcych pozwy. Jest wœród nich jedna z nielicznych żyjšcych wdów katyńskich – przeszło 90-letnia Ojcumiła Wołk z Warszawy. Trybunał dał Rosji czas do 19 marca na odpowiedŸ na stawiane przez Polaków zarzuty. A ci powołujš się m.in. na naruszenie ich prawa do życia. Przed sšdami rosyjskimi odmówiono im nie tylko rehabilitacji ich pomordowanych krewnych, ale także dostępu do materiałów tzw. rosyjskiego œledztwa katyńskiego, umorzonego w 2004 roku. Nawet sama decyzja o jego zakończeniu i jej uzasadnienie jest, według Naczelnej Prokuratury Wojskowej Rosyjskiej Federacji, tajna.
To już druga skarga katyńska, do jakiej polski rzšd zdecydował się przystšpić – poprzednio zrobił to w przypadku skargi przeciwko Rosji Jerzego Janowca i Antoniego Trybowskiego. Takie decyzje, majšce także pewien wymiar polityczny, zdarzajš się w praktyce postępowań przed Trybunałem rzadko – potwierdzajš prawnicy. Niemniej pojawiały się już w istotnych dla europejskich krajów kwestiach. Cypr przystšpił do postępowania Lozidou przeciwko Turcji w 1996 r. (chodziło o pozbawienie wlasnoœci cypryjskiej Greczynki przez władze północnego Cypru, okupowanego przez Turcję). Rosja przystapiła do sprawy Kononow przeciwko Łotwie w 2008 r. (poszło o skazanie w 2000 r. przez łotewskie sšdy byłego sowieckiego partyzanta za zbrodnie przeciwko ludzkoœci i zbrodnie wojenne), a Rumunia do sprawy Ilascu i inni przeciwko Rosji w 2004 r. W tym ostatnim wypadku chodziło o skazanie w Naddniestrzu osób oskarżanych o "działalnoœć terrorystycznš", w rzeczywistoœci byli to po prostu działacze moldawscy. Po wyroku w tej sprawie rosyjscy politycy zapowiadali nawet, że ich kraj rozważy opuszczenie Rady Europy, której organem sšdowym jest Trybunał w Strasburgu. Innym takim głoœnym przypadkiem była sprawa Varnava i inni przeciwko Turcji, dotyczšca „zaginięcia” grupy cypryjskich żołnierzy (Greków) podczas konfliktu na Cyprze w roku 1975 r. W 2009 roku do tej sprawy przyłšczył się Cypr. Na wyrok w tej właœnie sprawie powołujš się w skardze krewni ofiar zbrodni katyńskiej. Ponieważ i oni usłyszeli od sšdów Federacji Rosyjskiej, iż do dziœ nie wiadomo, co stało się z polskimi jeńcami wojennymi, którzy być może prostu „zaginęli” gdzieœ na terytorium ZSRR w 1940 roku.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL