Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Magistrowie/studenci

Studenci mogš napisać o kwestiach językowych

www.sxc.hu
Zagadnienia języka prawnego i prawniczego sš przedmiotem konkursu organizowanego przez Koło Naukowe Lingua Iuris z Uniwersytetu Warszawskiego
Zadanie stojšce przed studentami to napisanie eseju lub referatu dotyczšcego historycznych lub współczesnych problemów języka prawniczego i prawnego. Celem organizatorów jest popularyzacja wiedzy o terminologii prawniczej. Jest to już czwarta edycja konkursu. [b]„Rz” objęła nad tym wydarzeniem patronat medialny[/b]. Konkursowe eseje mogš przesłać wszyscy żacy działajšcych w Polsce uczelni, niezależnie od tego, na jakim kierunku studiujš. Jedynym ograniczeniem jest wiek. Konkurs skierowany jest bowiem wyłšcznie do osób, które nie ukończyły 26 lat. Na przesłanie rozprawy jest czas do 10 kwietnia. Można to zrobić drogš elektronicznš. Praca nie powinna przekraczać 15 stron (w uzasadnionych wypadkach może być nieco obszerniejsza).
Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. Stanisław Dubisz, dziekan Wydziału Polonistyki, oraz prof. Krzysztof Ršczka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem akcji jest Fundacja Języka Polskiego. Zwycięzców, na których czekajš nagrody ufundowane przez wydawnictwo CH Beck (główny sponsor konkursu), poznamy 16 kwietnia w trakcie specjalnej konferencji „Prawo, język, media”, która odbędzie się w dawnej bibliotece UW. Wydarzenie to będzie połšczone z czwartym ogólnopolskim dyktandem prawniczym. Studenci zainteresowani udziałem w konkursie więcej informacji mogš znaleŸć na stronie internetowej [link=http://www.iuris.uw.edu.pl]www.iuris.uw.edu.pl[/link].
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL