Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

KRRiT odpuszcza TVN, chce karać TOK FM

Rada nie chce już kary dla Marcina Prokopa za obrażanie katolików, bo przeprosił. Za to chce ukarać radio, które wyemitowało kontrowersyjny komentarz Andrzeja Czeczota
Prezenter TVN Marcin Prokop nie poniesie konsekwencji za niefortunny żart, na który pozwolił sobie w przeddzień œwišt Bożego Narodzenia. Komentujšc sprawę anglikańskiego pastora, który powiedział, że ludzie żyjšcy w skrajnej nędzy mogš uciec się do drobnych kradzieży w hipermarketach, dodał: „Przecież od dawna w Koœciele mówi się: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy”. Wszczęcie postępowań zapowiedziały wówczas Rada Etyki Mediów i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jednak dziennikarz przeprosił na łamach „Rz” za swojš wypowiedŸ. – I to wystarczy. Cieszę się, że Prokop publicznie przeprosił, ponieważ rzadko dziœ się zdarza, by dziennikarz, który palnie coœ głupiego, obrazi jakšœ grupę ludzi, w tym wypadku katolików, potrafił publicznie przeprosić – mówi Maciej Iłowiecki, wiceprzewodniczšcy REM. – Prokop w tym wypadku zachował się godnie.
– Te przeprosiny zamykajš sprawę – dodaje Witold Kołodziejski, przewodniczšcy KRRiT. – Cieszę się, że nie będę krzyżowany post factum za żart, który rzeczywiœcie, przyznaję, nie był w dobrym tonie – mówi Prokop, który o korzystnych dla siebie decyzjach REM i KRRiT dowiedział się od „Rz”. – Nie ma w tym nic niegodnego, że się przeprasza za swoje słowa. Chciałbym tylko podkreœlić, że moje przeprosiny nie były skierowane do danej instytucji, ale do ludzi, którzy poczuli się dotknięci mojš wypowiedziš. Tymczasem KRRiT zbulwersowała inna wypowiedŸ, tym razem na antenie Radia TOK FM. – Komentujšcy sprawę pana Prokopa goœć tej stacji pan Andrzej Czeczot dopuœcił się bardzo obraŸliwego, wulgarnego ataku na księży katolickich i katolików – mówi jeden z członków Rady. Rysownik „Polityki” i „Nie” na poczštku stycznia w programie Romana Kurkiewicza „Kurkiewy” dotyczšcym wolnoœci słowa stwierdził, że Kongregacja Wiary uznała, iż pedofilski stosunek kapłana z ministrantem nie jest grzechem, ale pierwszym stopniem œwięceń kapłańskich. – Podajcie mi adres medium, które to wydrukuje – kpił Andrzej Czeczot. – Żart rzeczywiœcie mało œmieszny – ocenia Prokop. – To nie żart, ale wypowiedŸ pełna pogardy dla chrzeœcijan. Czeczot zrobił to z premedytacjš, chcšc obrazić katolików – oburza się publicysta Tomasz Terlikowski. KRRiT chce wycišgnięcia konsekwencji i ukarania grzywnš Radia TOK FM. Jaka będzie ostateczna decyzja Rady, okaże się w najbliższym czasie. – Biuro KRRiT otrzymało już zapis programu, w pištek rozpoczęło jego analizę – mówi Witold Kołodziejski, przewodniczšcy Rady. – Dowiaduję się tego od pana, to bardzo ciekawa droga informowania przez KRRiT – komentuje Ewa Wanat, redaktor naczelna Radia TOK FM. – Urzędnicy KRRiT muszš jakoœ uzasadnić swoje istnienie i fakt pobierania wynagrodzeń, stšd takie działania.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL