Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Raj nieutracony

Narodowe Centrum Kultury
Jak wyglšdałaby Polska, gdybyœmy we wrzeœniu 1939 roku wygrali wojnę? Na to kuszšce pytanie odpowiada Maciej Parowski w swojej najnowszej powieœci „Burza. Ucieczka z Warszawy ’40”.
Autor nosił w sobie pomysł przeszło ćwierć wieku. Poczštkowo myœlał o komiksowym kostiumie dla tej – tak obecnie popularnej – alternatywnej wersji naszej historii najnowszej. Potem scenopisem usiłował zainteresować kinematografię. Koniec końców nadał konceptowi formę powieœciowš. I był to trafny wybór, bo ponad 500 stron czytelnik pochłania łapczywie, w czym wydatnie pomagajš potoczyste dialogi, plastyczne opisy, umiejętnie dozowany żart i wszechobecna ironia. Wartka fabuła dowodzi z jednej strony niebagatelnej wyobraŸni literackiej i potężnej siły kreacji, z drugiej zaœ utwierdza w przekonaniu o erudycji i rozległych horyzontach prozaika. O ile bowiem intryga opiera się na okultyzmie i chiromancji – leitmotiwem jest swoista rywalizacja najsłynniejszego polskiego jasnowidza inżyniera Stefana Ossowieckiego (z którego usług korzystał sam marszałek Józef Piłsudski) oraz jego hitlerowskiego odpowiednika Karla Wiliguta (wróżbity Heinricha Himmlera) – o tyle uwikłane w niš sš osoby z krwi i koœci. Skšdinšd nie tylko Polacy. Parowski obficie czerpał z przeszłoœci, wybierajšc z reguły osoby mu z rozmaitych przyczyn bliskie, takie jak: Karol Irzykowski, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Witkacy, Stanisław Dygat, Maksymilian Kolbe, Eugeniusz Lokajski, Alfred Hitchcock, George Orwell, Albert Camus, Ernst Jünger, Curzio Malaparte... Summa summarum obcujemy z 74 autentycznymi postaciami (ich lapidarne biogramy i kolosalna bibliografia dopełniajš powieœć, więc chociaż to science fiction, to z pokaŸnym pierwiastkiem dydaktycznym) trafiajšcymi do Warszawy AD 1940 – pieczołowicie odtworzonej piórem Parowskiego dajšcego się poznać jako wnikliwy varsavianista – która kilka miesięcy po wygranej wojnie goœci œwiatowš elitę intelektualnš przybyłš na kongres poœwięcony kresowi dwu zbrodniczych totalitaryzmów – spod znaku swastyki oraz sierpa i młota.
Zaryzykowałbym tezę, że powieœć powstała z potrzeby serca. Pisarz pragnšł unaocznić czytelnikom, co tak naprawdę utraciliœmy w 1939 roku, i przynajmniej na moment dać im poczucie zwycięstwa. Przypuszczam, że scena ukazujšca naszych kawalerzystów pocieszajšcych stršconych lotników Luftwaffe zdobędzie dużš popularnoœć. Chociaż, jak się zdaje, wojna stanowiła dla Parowskiego jedynie pretekst do precyzyjnego skonstruowania epickiej opowieœci o raju cudownie nieutraconym raz na zawsze. [i]Maciej Parowski „Burza. Ucieczka z Warszawy ’40”. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009[/i]
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL