Praca, emerytury, renty

Kto dorabiał, ten przeliczy emeryturę

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Masz emeryturę ustaloną według nowych zasad?. Pracowałeś w 2009 roku?. Możesz w styczniu wystąpić o jej przeliczenie
W 2009 r. zaczęły się wypłaty emerytur liczonych według nowych reguł – zasadniczo dla urodzonych w 1949 r. Do końca listopada otrzymało je 66,7 tys. osób. Liczone w całości po nowemu otrzymały głównie panie przechodzące na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60. roku życia. Mogły otrzymać również emeryturę mieszaną (liczoną wedle starych i nowych zasad) – jeśli nie były członkami OFE lub z niego zrezygnowały. Mieszaną emeryturę dostali też przechodzący na wcześniejsze świadczenie na podstawie art. 184 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=18B8E1B1E9AFE8A3AEA63781BC3EAED5?id=324468]ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[/link]. Chodzi o tych, którzy przed 1 stycznia 1999 r. zgromadzili staż uprawniający do otrzymania wcześniejszej emerytury (np. ze względu na pracę w szczególnych warunkach lub charakterze), ale wymagany wiek (zazwyczaj 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) osiągają w latach 2009 – 2013. Według nowych zasad liczone są też pomostówki (1,8 tys. osób). Nowe i mieszane emerytury dostała też część przechodzących na emerytury z urzędu, czyli po rencie (w sumie 15,5 tys.). [srodtytul]Nowe składki na koncie[/srodtytul]
Osoby te po uzyskaniu emerytury mogły pracować. I wiele osób to robiło, więc na ich konta wpływały nowe składki emerytalne. W związku z tym mogą teraz wystąpić o ponowne ustalenie swoich świadczeń. – Reguły przeliczania nowych emerytur (osób urodzonych po 1948 r.) są inne – zauważa dr Kamil Antonów z Uniwersytetu w Opolu. Z art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wynika, że [b]jeśli emeryt podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, wysokość świadczenia ustala się ponownie. [/b] Wniosek w tej sprawie można złożyć nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Jeśli więc emeryt pracował w 2009 r. i kontynuuje zatrudnienie, to w związku z tym, że ten rok kalendarzowy się skończył, może teraz wystąpić o przeliczenie. Ci, którzy mają emerytury ustalone na starych zasadach, o przeliczenie mogą występować po kwartale pracy. [srodtytul]Reguły obliczania[/srodtytul] Według nowych zasad emerytalnych znaczenie ma to, ile składek zgromadziła dana osoba od przejścia na emeryturę do złożenia wniosku o przeliczenie. Te zewidencjonowane i zwaloryzowane [b]składki zostaną podzielone przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie.[/b] Dalsze trwanie życia wyrażone jest w miesiącach i wynika z tabel ogłaszanych w marcu przez GUS. Jeśli zatem nową emeryturę dostała kobieta w wieku 60 lat, to wzrost świadczenia zostanie obliczony przy uwzględnieniu jej aktualnego wieku, np. 60 lat i 10 miesięcy. Tak obliczona kwota zwiększy wypłacaną dotychczas emeryturę (z I filara). Zyskać można więc kilka, a nawet kilkadziesiąt złotych. W ten sam sposób przeliczane są emerytury mieszane. [ramka][b]Opinia Przemysław Przybylski rzecznik ZUS[/b] Kobiety, które zgromadziły wystarczająco dużo środków w OFE (obecnie jest to 3462 zł), otrzymują z nich okresową emeryturę kapitałową. Wypłaca ją ZUS, a środki na ten cel przekazuje OFE. Gdy dorabiająca emerytka złoży wniosek o przeliczenie emerytury z I filara – a może to zrobić najwcześniej rok po przyznaniu świadczenia lub gdy ubezpieczenie ustanie, to oznacza to automatycznie złożenie wniosku o przeliczenie części z II filara (i odwrotnie). Zasady przeliczania części emerytury z II filara określa art. 25 ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Otrzymujemy z OFE informację o tym, ile środków jest aktualnie na koncie emerytki i tę kwotę dzielimy przez średnie dalsze trwanie jej życia z chwili złożenia wniosku o przeliczenie. W ten sposób od nowa ustalana jest wysokość wypłaty emerytury z II filara. Emerytka dostanie jednak okresową emeryturę kapitałową w dotychczasowej wysokości, gdyby się okazało, że kwota wynikająca z przeliczenia jest od niej niższa.[/ramka] [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL