Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Eksport ropy rosyjskiej już nie przez Gdańsk

Ograniczenie tranzytu tym najważniejszym rurocišgiem jest realne. Rosjanie planujš wysyłać swojš ropę statkami z własnych portów. Spór z Ukrainš ma pokazać słusznoœć tej strategii.
Rzeczpospolita
Polski port wypadł z listy terminali, które służš do tranzytu rosyjskiej ropy. Transnieft woli słać surowiec przez nowy port nad Oceanem Spokojnym. Rosjanie grożš zakręceniem kurka dla Ukrainy, Słowacji, Czech i Węgier
Rosjanie skutecznie realizujš plan uniezależnienia od krajów tranzytowych w eksporcie swojej ropy. Skutki w niedalekiej przyszłoœci może odczuć m.in. Polska, która ponad 90 proc. surowca sprowadza jednš z odnóg rurocišgu PrzyjaŸń. Wczoraj premier Władimir Putin otworzył uroczyœcie terminal naftowy w Kozminie koło Władywostoku, dzięki któremu statkami będzie można transportować ropę przez Ocean Spokojny do odbiorców w różnych rejonach œwiata. I choć do terminalu surowiec musi dotrzeć kolejš (4 tys. km od najbliższego rurocišgu), to jednak w I kwartale 2010 r. tš drogš firmy rosyjskie przetransportujš 3,1 mln t ropy. W tym samym czasie Rosjanie nie będš w ogóle eksportować swojej ropy przez gdański Naftoport (w tym roku było to ok. 3,9 mln ton). Tak wynika z opublikowanego przez rosyjski koncern Transnieft grafiku eksportu. Straci na tym polska państwowa firma PERN PrzyjaŸń, która czerpie przychody z tranzytu ropy przez Polskę do naszych rafinerii Lotos i PKN Orlen oraz do niemieckich zakładów. Poza transportami rurocišgiem rosyjska ropa od lat 90. właœnie przez gdański Naftoport trafiała również do innych odbiorców w Europie i choć iloœci przeznaczone na tranzyt spadały w ostatnich latach, to wydawało się, że wcišż sš szanse na jego zwiększenie. W tym roku wpływy z tranzytu surowca Naftoportem stanowić mogš ok. 20 proc. przychodów PERN (blisko 100 mln zł).
Oficjalnie polska spółka uspokaja. Wiceprezes PERN Marek Litka liczy, że mimo wstrzymania dostaw w pierwszym kwartale w kolejnych miesišcach 2010 roku eksport zostanie wznowiony. Oprócz gdańskiego Naftoportu na znaczeniu straci również ukraiński terminal Piwdenny, oddalony ok. 40 km od Odessy. Stšd do odbiorców w Europie miało popłynšć ok. 1 miliona ton rosyjskiej ropy w okresie styczeń – marzec 2010 roku. Z tej drogi eksportu korzystały głównie dwie rosyjskie firmy TNK-BP i Tatnieft, obie będš musiały słać więc swojš ropę innymi drogami z Rosji. Równoczeœnie Rosjanie zagrozili, że od stycznia mogš w ogóle wstrzymać eksport ropy południowš nitkš rurocišgu PrzyjaŸni, biegnšcš przez Ukrainę. Jej odbiorcami sš Słowacy, Czesi i Węgrzy. W sumie przez Ukrainę płynie do rafinerii w tych krajach 16 mln ton rocznie. Powtarza się więc sytuacja z poczštku roku, tylko tym razem nie chodzi o gaz. O takiej groŸbie poinformowała rzšdy w Pradze, Bratysławie i Budapeszcie Komisja Europejska. Do Brukseli Rosjanie wysłali list, informujšc, że władze ukraińskie żšdajš wyższych opłat za tranzyt surowca, które sš nie do przyjęcia. Nikołaj Tokariew – szef Transnieftu, odpowiedzialnego za eksport rosyjskiej ropy – powiedział Agencji Reutersa, że Ukraina nie tylko chce zwiększyć stawki tranzytowe, ale też inne warunki przesyłu ropy. Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Energetyki Irina Jesipowa powiedziała wczoraj wieczorem agencji ITAR-TASS, że udało się uzgodnić z Ukrainš ogólne warunki tranzytu ropy dla odbiorców europejskich. Według niej umowa w tej sprawie zostanie podpisana do końca roku. Transport ropy północnš odnogš rurocišgu PrzyjaŸń biegnšcš przez Polskę na razie wydaje się niezagrożony. Rosjanie będš jednak chcieli w przyszłoœci ograniczyć rolę rurocišgu PrzyjaŸń i więcej ropy wysyłać na eksport poprzez swoje porty. Oprócz portu koło Władywostoku rozbudowujš port w Primorsku, który w 2012 r. pozwoli na załadunek nawet 50 mln ton ropy rocznie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL