Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

W szukaniu pracy pomogš krewni i znajomi

Wielu ludzi znajduje oparcie w rodzinie i znajomych
copyright PhotoXpress.com
Z sieci osobistych kontaktów korzystamy częœciej niż z ogłoszeń o pracy w prasie i na portalach rekrutacyjnych. Warto o tym pamiętać, bo w styczniu i w lutym bezrobocie może znowu strzelić w górę
Co drugi Polak przyznaje, że szukajšc [link=http://kariera.pl]pracy[/link], pyta o niš rodzinę i znajomych. Z sieci osobistych kontaktów korzystamy częœciej niż z ogłoszeń o pracy w prasie i na portalach rekrutacyjnych, gdzie zaglšda czterech na dziesięciu kandydatów do pracy. Portale szybko zyskujš jednak na popularnoœci – wynika z najnowszych badań TNS OBOP i agencji zatrudnienia Randstad. Zdaniem eksperta rynku pracy, prof. Urszuli Sztanderskiej korzystanie ze wsparcia krewnych i znajomych to popularny wszędzie na œwiecie sposób szukania pracy. – Im wyższe kwalifikacje i wykształcenie, tym bardziej ludzie liczš na swoje umiejętnoœci. Ale przeciętny Polak ze œrednim wykształceniem często czuje się zdezorientowany dużš liczbš firm rekrutacyjnych czy serwisów internetowych z ofertami pracy – twierdzi prof. Sztanderska. Dodaje jednak, że również w przypadku osób o wysokich kwalifikacjach w szukaniu pracy dobrze się sprawdza kapitał społeczny, czyli sieć znajomych i przyjaciół z angielska zwana networkingiem. Nie doœć, że znajomi zwykle szybciej wiedzš, jakie wakaty sš w ich firmie, to mogš doradzić, do kogo przesłać życiorys, a niekiedy i zarekomendować „swojego” kandydata.
Dwie tegoroczne ankiety przeprowadzone wœród internautów przez portal Rynekpracy.pl i serwis rekrutacyjny Job-express.pl wykazały, że największa częœć z badanych (co trzeci ]) znalazła swš ostatniš pracę przez sieć osobistych kontaktów. Podobny wynik przyniosło badanie przeprowadzone w HRK wœród uczestników jednego z projektów outplacementu, czyli wsparcia dla zwalnianych pracowników; najlepsze efekty w szukaniu pracy dały wici rozesłane w kręgu znajomych. [wyimek]30 proc. zarejestrowanych bezrobotnych nie szuka pracy, tylko zarejestrowało się po to, by skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej[/wyimek] Według konsultantki kariery Justyny Ciećwierz warto też zadbać, by nasze [link=http://www.kariera.pl/czytaj/918/7-grzechow-glownych-cv/]CV[/link] dotarło do firmy za poœrednictwem jej pracownika. Wiele osób stosuje tę radę w praktyce. Joanna Cegłowska, rzecznik Raiffeisen Banku, ocenia, że coraz więcej aplikacji napływa do banku właœnie za poœrednictwem pracowników. W wielu firmach ułatwiajš to zresztš programy wewnętrznych rekomendacji; przed rozpoczęciem poszukiwań kandydatów na zewnštrz szefowie proszš pracowników o polecenie kogoœ z ich znajomych. Zdaniem Kajetana Słoniny z Randstad w ostatnich latach formalne albo nieformalne rekomendacje stajš się coraz bardziej popularne wœród wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Nie liczš oni, że znajomy „upchnie ich” w swojej czy zaprzyjaŸnionej firmie, ale że poleci właœciwej osobie lub poradzi, do kogo się zwrócić. Z tej metody korzysta zresztš sam Randstad. – Dla pracodawcy jest to wygodne, bo polecajšcy bierze odpowiedzialnoœć za rekomendowanš osobę, która musi też przejœć normalny proces rekrutacji – podkreœla Kajetan Słonina. Wœród pięciu najbardziej teraz popularnych metod szukania pracy sš już dwie bezpoœrednio zwišzane z Internetem. Jak wynika z badań agencji zatrudnienia Randstad i TNS OBOP, 37 proc. Polaków przeglšda [link=http://www.kariera.pl]internetowe portale rekrutacyjne[/link]. Trzech na dziesięciu zaglšda bezpoœrednio na strony pracodawców, gdzie coraz częœciej można znaleŸć specjalne zakładki dla kandydatów do pracy. Duże znane firmy dostajš miesięcznie setki aplikacji od kandydatów. Np. Kompania Piwowarska, która co miesišc otrzymuje ok. 1800 takich zgłoszeń, uruchomiła ostatnio specjalny system informatyczny do zarzšdzania rekrutacjš online. – Internet przeżywa teraz rozkwit – ocenia Justyna Lipowska, szefowa działu rekrutacji w firmie doradztwa personalnego HRK. Dodaje, że pracownicy i pracodawcy coraz częœciej korzystajš z portali rekrutacyjnych oraz biznesowych serwisów społecznoœciowych, m.in. GoldenLine, Profeo, LinkedIn. Ich użytkownicy często informujš, że szukajš nowej pracy albo że sš gotowi do zmiany zatrudnienia. [srodtytul]Szukasz pracy? Wykorzystaj znajomoœci - komentarz Anity Błaszczak:[/srodtytul] [ramka][b]Wyższy zasiłek może zwiększyć stopę bezrobocia[/b] Od nowego roku zasiłek dla bezrobotnych będzie o ponad 140 zł wyższy niż teraz. A to oznacza, że w styczniu i w lutym bezrobocie może znowu strzelić w górę, przestrzegajš specjaliœci. Obecnie stopa bezrobocia wynosi ok. 11 proc.– Już teraz przychodzš ludzie i pytajš, czy od stycznia zasiłek będzie wyższy. Gdy dowiadujš się, że tak, chcš z rejestracjš poczekać kilka tygodni – przyznaje Regina Chrzanowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kroœnie. Tak jest w wielu urzędach. Od stycznia zmieniajš się zasady wypłacania zasiłku. Teraz podstawowy wynosi 575 zł. Od stycznia wprowadza się zasadę, że przez pierwsze trzy miesišce będzie to 717 zł, a kolejne trzy lub dziewięć miesięcy (w zależnoœci od wielkoœci bezrobocia w powiecie) – 563 zł. Jeœli ktoœ zaczšł pobierać [link=http://kariera.pl]zasiłek[/link] w tym roku, to dostanie z urzędu pracy 3450 zł rocznie. Jeœli zrobi to w styczniu, to będzie to już 3840 zł. A więc o 390 zł więcej. Zmianš interesujš się nie tylko bezrobotni; na stronie internetowej Forum Zwišzków Zawodowych znajduje się wyliczenie, w jakiej sytuacji bezrobotny „więcej straci”: jeœli będzie się rejestrował teraz, pod koniec 2009 roku, czy na poczštku przyszłego. To ewidentna zachęta, by robił to póŸniej. „Mniejsze straty finansowe (176 zł) poniesie ten bezrobotny, który ma prawo do pobierania zasiłku przez 12 miesięcy. Jeœli zarejestruje się w grudniu, otrzyma 6900 zł. Gdyby zrobił to w styczniu, otrzymałby 7218 zł – o 318 zł więcej” – czytamy na stronie forum. Czesława Ostrowska, wiceminister pracy odpowiedzialna za [link=http://kariera.pl]rynek pracy[/link], uważa, że nawet jeœli ludzie czekajš z rejestracjš, to wzrost bezrobocia nie będzie wysoki. – Na pewno nie będzie to tak gwałtowny skok jak na poczštku tego roku, gdy w cišgu miesišca zarejestrowało się ponad 300 tys. osób. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL