Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

„Widoczny znak” ma być inny

Erika Steinbach
Reuters
Powstaje nowa koncepcja muzeum wysiedlonych w Berlinie
Nieoczekiwanš zmianę zaproponował prezydent Horst Köhler w piœmie skierowanym do ministrów spraw wewnętrznych landów. Ostrzegł w nim przed sprowadzeniem „fundacji do spektaklu ignorancji”. Zasugerował wykorzystanie „historycznej szansy” i przekształcenie przyszłego muzeum w placówkę, która zajmowałaby się losami 20 mln uciekinierów na całym œwiecie. W odpowiedzi kierownictwo fundacji zaproponowało wczoraj rozszerzenie składu jej najważniejszego gremium decyzyjnego i włšczenie do niego osób majšcych w tej dziedzinie œwieże doœwiadczenia. Jak się dowiedziała „Rz”, w grę mogłyby wchodzić osoby z terenów byłej Jugosławii, które doœwiadczyły skutków czystek etnicznych. W radzie fundacji miałyby zasiadać o trzy osoby więcej: 16 zamiast 13. „Ta zmiana ma zwiększyć wiarygodnoœć fundacji, jej możliwoœci działania i stopień kompetencji” – czytamy w oœwiadczeniu Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. – Nie wyobrażam sobie, by mogło to utorować Erice Steinbach drogę do rady – skomentował propozycję Markus Meckel, były poseł SPD, który brał udział w przygotowywaniu ustawy o utworzeniu fundacji. Miejsce w radzie dla szefowej Zwišzku Wypędzonych (BdV) blokuje Guido Westerwelle, wicekanclerz w rzšdzie Angeli Merkel i szef MSZ. W niedawnym wywiadzie dla „FAZ” dał wyraŸnie do zrozumienia, że w sprawie Eriki Steinbach nie zmieni zdania. Nowe propozycje kierownictwa fundacji wymagajš nowelizacji ustawy Bundestagu powołujšcej jš do życia. Zanim to nastšpi, sprawš musi się zajšć rzšd. Nie brak opinii, że nowe propozycje sš poszukiwaniem wyjœcia z patowej sytuacji wywołanej aspiracjami Eriki Steinbach, która chce zasiadać w radzie. Steinbach uważa, że musi się w niej znaleŸć jako jeden z przedstawicieli kierowanego przez niš BdV, któremu obecna ustawa gwarantuje trzy miejsca w radzie.
Oœwiadczenie było zaskoczeniem dla wszystkich osób zajmujšcych się projektem upamiętnienia wypędzeń w Niemczech. Zaangażowana w przygotowanie ustawy posłanka SPD Angelica Schwall-Düren nie była w stanie skomentować proponowanych zmian, podobnie jak Karl Georg Wellmann zajmujšcy się w CDU relacjami z Polskš. – Za wczeœnie na ocenę inicjatywy fundacji. To sprawa wewnštrzniemiecka. Mogę tylko powiedzieć, że uważnie obserwujemy rozwój wydarzeń – powiedział „Rz” Władysław Bartoszewski. [i]—Piotr Jendroszczyk z Berlina[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL