Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Rzesze edytorów porzucajš Wikipedię

Wikipedia
Kilkadziesišt tysięcy osób zaprzestało w tym roku wpisów do internetowej encyklopedii. Jej istnienie może być zagrożone
W pierwszym kwartale anglojęzyczna Wikipedia straciła 23 tys. edytorów – jednš czwartš tych, którzy zajmowali się uaktualnianiem haseł i tworzeniem nowych. Niepokojšca jest nie tylko skala, ale i szybkoœć postępowania tego zjawiska. Rok temu ubyło dziesięć razy mniej osób regularnie dokonujšcych wpisów w encyklopedii. Spadek liczby edytorów dotyczy wszystkich 10 najpopularniejszych wersji językowych Wikipedii, w tym Polskiej. – Jeœli ta tendencja się utrzyma, istnienie Wikipedii stanie pod znakiem zapytania. Choć to z pewnoœciš kwestia kilku lat, a nie, jak wieszczš niektórzy, miesięcy – zastrzega w rozmowie z “Rz” Felipe Ortega, hiszpański analityk komputerowy z firmy Libresoft. To on opisał niepokojšcy trend w pracy doktorskiej, którš obronił na Uniwersytecie Króla Juana Carlosa w Madrycie. Internetowa encyklopedia stała się jednym z fenomenów sieci. Jej filozofia zakłada, że każdy może być twórcš haseł i powiększać zasoby ogólnodostępnej wiedzy. Pięć milionów zarejestrowanych użytkowników i trudna do oszacowania liczba osób działajšcych anonimowo stworzyła kilkanaœcie milionów haseł w 270 językach.
Nie sprawdziły się przewidywania sceptyków, którzy ostrzegali, że brak wiarygodnoœci zagrozi istnieniu Wikipedii. Chociaż nieprawdziwe lub obelżywe treœci zdarzajš się w niej nadal doœć często, to twórcy en- cyklopedii uczš się coraz skuteczniej walczyć z tym zjawiskiem. Cenš jest jednak ograniczenie wolnoœci, która była jednym z podstawowych założeń Wikipedii. Najnowszy przykład to zablokowanie strony o francuskim piłkarzu Thierrym Henrym, który po zagraniu rękš stał się obiektem wielu obelżywych wpisów. [wyimek]Coraz mniej osób umieszcza nowe hasła, ale liczba użytkowników roœnie [/wyimek] Fundacja Wiki Trust, która zarzšdza internetowš encyklopediš, ogłosiła niedawno, że system będzie automatycznie oceniał wiarygodnoœć autora na podstawie liczby dokonywanych wpisów. Wpisy mało wiarygodne będš zaznaczane innym kolorem. Nowi edytorzy będš też kontrolowani przez osoby bardziej doœwiadczone. Jedna z teorii mówi, że właœnie ograniczenia zniechęcajš internautów do dokonywania wpisów. Inna, że większoœć tematów została wyczerpana i ludzie dokonujšcy wpisów np. na temat czekolady czy historii ołówka nie majš o czym pisać. Mimo spadku liczby edytorów, Wikipedia w cišgu tego roku awansowała z ósmego na pište miejsce najczęœciej odwiedzanych stron internetowych. – Ludzie chcš z niej korzystać. Jeœli twórcom Wikipedii uda się zdiagnozować, co jest przyczynš negatywnego trendu, to zapewne uda się go powstrzymać – podkreœla Ortega. Jego zdaniem takie projekty, dostępne dla wszystkich, majš wyjštkowš zdolnoœć szybkiego dostosowywania się do nowej sytuacji.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL