Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Do Izraela z bohaterami

Izraelczycy będš się mogli m.in. dowiedzieć o rodzinie Ulmów z Markowej (koło Łańcuta), którš zamordowano za ukrywanie Żydów. Na zdjęciu Wiktoria Ulma i jej dzieci (od lewej): Władzio, Stasia, Marysia, Franuœ, Basia i Antoœ. Wszyscy zginęli
IPN
Wystawa pod Tel Awiwem pokaże, jak Polacy ratowali Żydów
Ekspozycja, która zostanie dziœ otwarta w Instytucie Studiów nad Holokaustem Massua w pobliżu Tel Awiwu, to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w historii. Wystawa „Polacy ratujšcy Żydów w czasie Zagłady” jest poœwięcona pomocy udzielanej ludnoœci żydowskiej przez polskich sšsiadów w Małopolsce w latach 1939 – 1945. [srodtytul]Przełamywanie stereotypu[/srodtytul] – Od 1968 roku i antysemickiej nagonki komunistycznych władz dialog polsko-żydowski został właœciwie zamrożony aż do 1989 roku. Chcemy teraz nadrobić te stracone trzy dekady – mówi „Rz” prezes IPN Janusz Kurtyka, który osobiœcie otworzy wystawę. – Oczywiœcie nie negujemy tego, że podczas wojny byli w Polsce szmalcownicy. Chcemy jednak poinformować Izraelczyków o tym, że tysišce Polaków zachowywały się zupełnie inaczej. Ratowali Żydów.
Wielu Izraelczyków nadal bowiem uważa, że Polacy podczas wojny nie zdali egzaminu. Mordowali i wydawali Niemcom żydowskich sšsiadów. – Całe szczęœcie ten negatywny stereotyp w ostatnich latach został przełamany. Izraelczycy dowiadujš się coraz więcej o Polakach, którzy pomagali Żydom. Wystawa IPN to kolejny krok we właœciwym kierunku – mówi „Rz” prof. Israel Gutman z instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, były więzień Auschwitz. Zwiedzajšcy wystawę będš się mogli dowiedzieć m.in. o rodzinie Ulmów z miejscowoœci Markowa. 24 marca 1944 r. zamordowano jš za udzielenie schronienia Żydom. Zginęli wszyscy – ojciec, ciężarna matka i szóstka małych dzieci. Wraz z nimi niemieccy żandarmi zastrzelili ukrywanych przez nich Żydów. Podczas otwarcia wystawy odbędzie się promocja ksišżki na temat zbrodni w Markowej autorstwa historyka IPN Mateusza Szpytmy. Wydana po angielsku „Risk of Survival” (Ryzyko przetrwania) została przeznaczona na rynek izraelski i anglosaski. – W ksišżce ukazałem, jak straszliwš cenę płacili Polacy za pomaganie Żydom. Oprócz rodziny Ulmów Niemcy zamordowali z tego powodu około 1000 naszych rodaków. A mimo to wiele osób podejmowało to ryzyko – mówi „Rz” Mateusz Szpytma. [srodtytul]Narażajšc życie[/srodtytul] Ocenia się, że podczas wojny Żydów ukrywało co najmniej 30 tys. Polaków. Wsparcia udzielały im również Koœciół katolicki oraz Państwo Podziemne. Niemcy za pomaganie Żydom wprowadzili karę œmierci. – Dlaczego więc tyle osób się na to decydowało? Potrzeba pomocy bliŸniemu była dla nich najwyraŸniej silniejsza niż obawa o własne życie – podkreœla Szpytma. Według prof. Gutmana z Yad Vashem polscy Sprawiedliwi Wœród Narodów Œwiata sš wielkimi bohaterami. – I było to bohaterstwo najwyższej próby. Możecie być z tych ludzi dumni – powiedział „Rz”. – Pamiętam, jak kiedyœ, wiele lat po wojnie, brałem udział w spotkaniu rodziny polskich Sprawiedliwych z rodzinš ocalonych przez nich Żydów. Żydzi byli wzruszeni do łez i powiedzieli swoim dzieciom: popatrzcie, to jest wasza druga matka i wasz drugi ojciec. Gdyby nie oni, was by nie było. Wystawę w Instytucie Massua w kibucu Tel Itzchak będzie można oglšdać do 18 stycznia 2010 roku. [i]Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora [mail=p.zychowicz@rp.pl]p.zychowicz@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL