Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Tusk: sprawa Grasia trafi do prokuratury

Oœwiadczenia majštkowe rzecznika rzšdu Pawła Grasia dotyczšce nieodpłatnego wynajmowania willi sš sprzeczne z ustaleniami CBA
Po otrzymaniu szczegółowych wyników analizy Centralnego Biura Antykorupcyjnego premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawš zajmie się prokuratura. Dlaczego? – Wyjaœnienia ministra Grasia sš inne niż sugestie zawarte w raporcie CBA – tłumaczył. I dodał: – Rzecznik rzšdu poinformował mnie, że jemu też osobiœcie bardzo zależy, by prokurator jak najszybciej wyjaœnił te wštpliwoœci. CBA badało dokumenty w sprawie domu w podkrakowskim Zabierzowie, w którym od 13 lat mieszka Graœ z rodzinš. Porównywało je z tym, co rzecznik – jako poseł i minister – ujawniał rokrocznie w oœwiadczeniach majštkowych. Oœwiadczenia sš składane pod odpowiedzialnoœciš karnš. Za zatajenie informacji lub podanie nieprawdy grozi do trzech lat więzienia. W lipcu „Super Express” napisał, że rzecznik rzšdu za darmo mieszka w willi należšcej do niemieckiego biznesmena, właœciciela spółki Agemark, w której zarzšdzie zasiadajš Graœ i jego żona. „Rz” ujawniła, że poseł PO nie zrezygnował z pracy dla Agemarku nawet wtedy, gdy dwa lata temu został ministrem koordynatorem ds. służb specjalnych. Rzecznik rzšdu tłumaczył, że korzysta z domu nieodpłatnie na mocy „œwiadczeń wzajemnych”, ale eksperci uznali, że powinien płacić od tej korzyœci podatek.
Od trzech miesięcy postępowanie sprawdzajšce prowadzi w tej sprawie urzšd skarbowy z Oœwięcimia. – Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Urzšd cały czas gromadzi informacje – mówi „Rz” Monika Sala-Szczypińska, rzeczniczka Izby Skarbowej w Krakowie, której podlega oœwięcimski urzšd. Wyjaœnień domagajš się też posłowie z Komisji Etyki. – Czekamy na stanowisko urzędu skarbowego – mówi Elżbieta Witek (PiS), szefowa komisji. Za złamanie zasad etyki poselskiej komisja może zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub nagany. Analiza CBA jest tajna, nie zostanie ujawniona opinii publicznej. – Sprawa ma charakter urzędniczy, a nie sensacyjno-kryminalny – tłumaczył premier Tusk.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL