Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Papierowe dzienniki zniknš ze szkół?

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Dzienniki szkolne w formie elektronicznej będš mogły całkowicie zastšpić tradycyjne dzienniki prowadzone w formie papierowej - umożliwia to nowelizacja rozporzšdzenia w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły dokumentacji przebiegu nauczania.
O podpisaniu przez minister edukacji Katarzynę Hall nowelizacji poinformował w poniedziałek resort edukacji na swojej stronie internetowej. Dzięki temu, dzienniki szkolne prowadzone wyłšcznie w formie elektronicznej mogš istnieć tylko za zgodš samorzšdów. To one bowiem, jako organy prowadzšce szkoły, będš musiały ponieœć koszty zwišzane z wyposażeniem swoich placówek w odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz z przeszkoleniem nauczycieli. W nowelizacji okreœlono warunki, jakimi powinien charakteryzować się system informatyczny, służšcy prowadzeniu dzienników w formie elektronicznej. Wymagane jest m.in. zachowanie selektywnoœci dostępu do danych w dzienniku, zabezpieczenie zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratš, rejestrowanie historii zmian i ich autorów.
Nowe przepisy okreœlajš też warunki rejestrowania, przechowywania i dostępu do danych stanowišcych dziennik elektroniczny po zakończeniu roku szkolnego lub semestru. MEN szacuje, że obecnie około 0,3 proc. szkół prowadzi obok dziennika tradycyjnego dziennik lekcyjny w formie elektronicznej. Szkoły te korzystajš z dostępnych na rynku programów komputerowych, służšcych do rejestracji różnych informacji o uczniu i informacji o prowadzonych zajęciach. Dziennik elektroniczny bywa ponadto stosowany w szkołach jako dodatkowa forma kontaktu pomiędzy szkołš a rodzicami uczniów.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL