Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Pacjenci ignorujš lekarzy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Samowolne przerywanie terapii kosztuje budżet państwa nawet 6 mld zł rocznie
Do lekarzy często przychodzš pacjenci twierdzšcy, że "leki na nich nie działajš". Medycy przepisujš im więc większe dawki albo droższe, nowoczeœniejsze œrodki. Nie pytajš, czy chorzy rzeczywiœcie brali wczeœniej przepisane farmaceutyki. A powinni, bo prawdopodobieństwo, że nie biorš, jest ogromne. Według danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia dawki leków omija nawet co drugi chory. W Polsce jest jeszcze gorzej. Jak wynika z badań dr. hab. Przemysława Kardasa z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nawet 60 proc. pacjentów rezygnuje z leczenia, bierze leki nieregularnie albo nie kończy terapii. Łódzka uczelnia wygrała właœnie grant na koordynowanie podobnych badań w 16 krajach UE.
Problem jest poważny nie tylko ze względu na zdrowie pacjentów, ale też ogromne koszty. Jak podaje dr Kardas, w Stanach Zjednoczonych niestosowanie się do lekarskich zaleceń kosztuje 100 miliardów dolarów rocznie, w Polsce – 6 mld zł. Tyle traci Narodowy Fundusz Zdrowia, który płaci za wykupione, ale niezużyte leki oraz za leczenie osób, które trafiły do szpitala, chociaż mogłyby tego uniknšć. – Zdarza się, że po operacji serca pacjent w pištek wychodzi z receptš na leki. Czuje się dobrze, więc odkłada ich zakup na poniedziałek. A już w niedzielę trafia do nas z drugim zawałem – opowiada prof. Robert Gil z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Pacjenci nie rozumiejš, że przerwa w braniu leków stwarza bezpoœrednie zagrożenie życia. Lekarze opowiadajš też, że pacjenci do niektórych grup leków podchodzš podejrzliwie. Nie biorš ich i ukrywajš to przed lekarzem. – Sš błędnie przekonani, że sterydy mogš im zaszkodzić – mówi prof. Wacław Droszcz, alergolog. – Tymczasem nowoczesne wziewne leki, stosowane np. przy astmie, majš znacznie mniejsze skutki uboczne niż kiedyœ zażywane tabletki. Kolejny grzech pacjentów – nagminnie nie kończš brania antybiotyków. – Powody sš różne. Na przykład wiedzš, że nie mogš łšczyć alkoholu z lekami, więc wybierajš alkohol – narzeka jeden z lekarzy rodzinnych. Jeszcze większy problem jest z lekami, które trzeba brać regularnie i przez wiele lat, np. obniżajšcymi poziom cholesterolu. Według amerykańskich naukowców połowa chorych rezygnuje z ich stosowania już po pierwszym roku od przepisania. Podobnie jest z lekami na cukrzycę czy obniżajšcymi ciœnienie. Bardzo groŸne jest przerywanie terapii lekami psychotropowymi, które majš ucišżliwe skutki uboczne. – Pacjenci często nie wierzš, że sš chorzy. Jeœli coœ nie przynosi im natychmiastowej poprawy, zaczynajš podejrzewać, że lekarz im chorobę wmawia – tłumaczš lekarze. – Pokutuje też przekonanie, że organizm przyzwyczaja się do leków. Przerwa ma rzekomo zwiększyć ich skutecznoœć. To wiedza podwórkowa, niemajšca pokrycia z rzeczywistoœciš – dodaje prof. Gil. Naukowcy nazywajš to zjawisko wakacjami od leków. Dlatego że pacjenci takie przerwy najchętniej robiš w czasie urlopu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL