Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Benzyna z dwutlenku węgla to nie science fiction

Rewolucja dokonuje się na naszych oczach – mówi „Rz” szef zespołu naukowców prof. Dobiesław Nazimek z UMCS
Dziennik Wschodni, Jacek Œwierczyński Jacek Œwierczyński
Przełomowy wynalazek Polaków. Chemicy z Lublina wiedzš, jak na masowš skalę produkować tanie paliwo. I to ekologicznie
Elektrociepłownia Lublin-Wrotków, największy producent dwutlenku węgla na LubelszczyŸnie, i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej podpiszš jutro list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz produkcji taniego paliwa z dwutlenku węgla. – To pomysł, który może zrewolucjonizować przemysł energetyczny i paliwowy – mówi „Rz” Jan Pietrosiński z Elektrociepłowni Lublin-Wrotków. Naukowcy z Lublina przekonali do swojego wynalazku m.in. Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-KoŸlu, w których powstanie jedna z pierwszych komercyjnych instalacji. W sumie w tym roku w Polsce może się rozpoczšć budowa czterech urzšdzeń, które będš przyjazne œrodowisku.
– Œwietna inicjatywa, dla której nie widać przeciwwskazań ekologicznych – ocenia Wojciech Stępniewski z organizacji ekologicznej WWF Polska. [b]Rz: W jaki sposób udało się panu wraz z zespołem z Zakładu Chemii Œrodowiskowej UMCS wyprodukować paliwo z dwutlenku węgla?[/b] Prof. Dobiesław Nazimek: Wykorzystaliœmy sztucznš fotosyntezę, reakcję chemicznš, podczas której woda i dwutlenek węgla po dodaniu katalizatora i pod wpływem głębokiego ultrafioletu zamienia się w metanol. Potem poddajemy go separacji termicznej i syntezie MTG (z metanolu w benzynę). Otrzymujemy syntetyczne węglowodory, które praktycznie niczym się nie różniš od substancji, jakš lejemy do baku samochodów. To 108-oktanowe paliwo. Czyste i przyjazne œrodowisku. [b]I do tego tanie?[/b] W Polsce uzyskanie 1 litra metanolu z metanu kosztuje około 40 groszy. Nasza metoda pozwala na uzyskanie takiego samego efektu za 9 – 11 groszy, a wyprodukowanie litra benzyny to koszt czterdziestu kilku groszy. Nie sposób oszacować, ile trzeba będzie zapłacić za takie paliwo na stacji, ale cena powinna być konkurencyjna. [b]Czyli wiecie, jak produkować taniš benzynę na wielkš skalę?[/b] Tak. Opracowaliœmy metodę, dzięki której fotoreaktory produkujšce paliwo z CO2 można powielać. W dowolnym miejscu, gdzie emituje się dwutlenek węgla, można zbudować takš instalację i sprzedawać benzynę. [b]I przy okazji ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.[/b] Obliczenia wskazujš, że realizacja technologii w cišgu trzech lat pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 już w pierwszym roku o około 25 procent. [b]Czy to oznacza koniec kłopotów z gigantycznymi opłatami za nadmiernš emisję tego gazu?[/b] Teraz potrafimy go zagospodarować. [b]To brzmi jak rewolucja.[/b] Na naszych oczach dokonuje się prawdziwy przewrót technologiczny. Większoœć krajów ma już za sobš szczyt wydobycia ropy naftowej, z roku na rok złoża tego surowca topniejš. Produkcja paliwa z dwutlenku węgla jest więc ratunkiem dla gospodarek całego œwiata. To rzecz strategiczna, dzięki której można się uniezależnić od importerów. [b]Czy to jedyne korzyœci?[/b] Liczymy, że technologia pozwoli również na zbudowanie nowoczesnego przemysłu przetwórczego i nowoczesnej bazy naukowo-badawczej. [b]Gdzie jest haczyk?[/b] Pracujemy na czystych gazach i potrzebujemy czasu, by sprawdzić to w warunkach gazów rzeczywistych, w których obecne sš zanieczyszczenia. [b]Jak długo trwały badania?[/b] Szeœć lat, bo w nauce niczego nie robi się szybko. Pomysł został opatentowany w ubiegłym roku, ale musimy się spieszyć, bo goniš nas koledzy ze Stanów Zjednoczonych, którzy miesišc temu uzyskali wyniki identyczne z naszymi. Byłoby szkoda, gdyby cały œwiat kupował urzšdzenia od nich, a nie od nas. [b]Ale Ministerstwo Gospodarki nie wsparło projektu.[/b] Dla wielu nasza metoda jest tak abstrakcyjna, że nie potrafiš uwierzyć w jej skutecznoœć. Kilka razy słyszałem, że tršci science fiction. Jest w tym science, ale na pewno nie fiction.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL