Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

„Polacy, oddajcie miliardy”

Dawid Peleg, jako ambasador Izraela w Polsce, podczas obchodów rocznicy mordu Żydów tykocińskich (sierpień 2006 r., Łopuchowo)
Kurier Poranny/Fotorzepa, Wojciech Oksztol Wojciech Oksztol
Organizacja z Izraela chce, aby Polska oddała „miliardy dolarów” należšce do Żydów zabitych podczas Holokaustu
O inicjatywie poinformował dziennik „Haarec” w tekœcie zatytułowanym „Polska i Ukraina odmawiajš zwrotu mienia ofiar Holokaustu, które nie pozostawiły spadkobierców”. Z apelem w tej sprawie wystšpił Dawid Peleg, który jeszcze kilka tygodni temu był ambasadorem w Warszawie. Po powrocie do Izraela stanšł na czele Œwiatowej Żydowskiej Organizacji na rzecz Zwrotu Mienia (WJOPR). – Do tej pory pewne kraje odmawiały zwrotu własnoœci należšcej do zabitych bezpotomnie Żydów, powołujšc się na prawo, zgodnie z którym przechodzi ona na rzecz Skarbu Państwa. Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem – powiedział. Według niego w samej Polsce gra toczy się o „miliardy dolarów”. – Powód, dla którego jest tak dużo bezpańskiej własnoœci, wynika z tego, że Niemcy wymordowali całe rodziny – dodał. Słowa Pelega wywołały w Warszawie osłupienie. – To byłoby coœ całkowicie sprzecznego z prawem! Majštek zmarłego dziedziczš jego potomkowie lub osoby, które wskaże w testamencie. Dlaczego miałyby je dostać jakieœ organizacje żydowskie, które z zabitymi nie miały nic wspólnego i nawet nie istniały w czasie wojny? Ci ludzie byli obywatelami RP – powiedział „Rz” chcšcy zachować anonimowoœć przedstawiciel polskich władz.
26 czerwca w Pradze ma się rozpoczšć specjalna konferencja poœwięcona kwestii zwrotu własnoœci ofiar Holokaustu. Udział w niej weŸmie m.in. Peleg oraz przedstawiciele innych organizacji. Czy szef WJOPR może liczyć na poparcie? – On ma rację. Pienišdze za własnoœć zabitych Żydów powinny być zwrócone – powiedział „Rz” Kalman Sultanik, wiceprezes najważniejszej żydowskiej organizacji – Œwiatowego Kongresu Żydów. Na konferencji pojawi się delegacja z Polski na czele z Władysławem Bartoszewskim. Już dziœ wiadomo, że Polaków czekajš trudne rozmowy. Także na temat przygotowywanej ustawy o zadoœćuczynieniu. Zgodnie z niš obywatele polscy (także narodowoœci żydowskiej), których mienie zostało zabrane w trakcie lub po wojnie, będš mogli liczyć na rekompensaty. Dotyczy to jednak tylko osób żyjšcych lub ich spadkobierców. Choć premier Donald Tusk kilkakrotnie obiecał, m.in. podczas wizyty w Izraelu, że ustawa zostanie przyjęta do końca zeszłego roku, w tej sprawie niewiele się dzieje. Projekt trafił dopiero przed Komisję Stałš Rady Ministrów, skšd do wprowadzenia go w życie jeszcze daleko. – To typowe dla Donalda Tuska, który składa wszystkim obietnice bez pokrycia. Sprawa powinna już dawno być załatwiona – mówi „Rz” poseł PiS Marek Suski, który w poprzedniej kadencji Sejmu stał na czele Sejmowej Komisji ds. Ustawy o Rekompensatach. – Zupełnie czym innym jest jednak pomysł lansowany przez Dawida Pelega. Żydzi z takimi roszczeniami powinni się zwrócić do Niemców – narodu, który dokonał Holokaustu. [ramka][srodtytul]Opinie dla „Rzeczpospolitej” [/srodtytul] [b]Dawid Peleg, szef Żydowskiej Organizacji na rzecz Zwrotu Mienia[/b] Wiem, że Polska odnosi się krytycznie do pomysłu oddania własnoœci Żydów, którzy nie majš spadkobierców. Wasz kraj stoi na stanowisku, że to byli polscy obywatele. Przypominam jednak, że ci ludzie nie zostali zamordowani przez Niemców jako Polacy, tylko właœnie jako Żydzi. Mam więc nadzieję, że będzie miejsce na dyskusję i uda nam się przekonać Warszawę. Z uzyskanych pieniędzy powinien zostać utworzony specjalny fundusz, który służyłby trzem celom: pomocy żyjšcym jeszcze ocalonym, upamiętnianiu Holokaustu oraz działalnoœci edukacyjnej. Rozmawiałem na ten temat z wieloma ocalonymi i oni popierajš ten pomysł. Dlaczego mówię o „miliardach dolarów”? Chodzi przecież o 3,5 miliona ludzi, ich własnoœć musiała być warta bardzo dużo. Polska nie powinna się jednak obawiać, że to zbyt obcišży jej budżet – płatnoœć można rozłożyć na raty. —not. p.z. [b]Władysław Bartoszewski, pełnomocnik premiera ds. relacji międzynarodowych [/b] Pan Dawid Peleg jest osobš prywatnš i może zgłaszać pomysły, jakie mu się żywnie podobajš. Nawet najbardziej szalone. Polskie prawo stoi jednak na stanowisku, że własnoœć osób niemajšcych spadkobierców przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. I dotyczy to wszystkich obywateli, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego czy wyznawanej przez nich religii. Żydzi mieszkajšcy w II Rzeczypospolitej i zamordowani podczas Holokaustu byli właœnie obywatelami państwa polskiego. Nikt z zewnštrz nie może więc nam narzucić żadnych rozwišzań sprzecznych z naszymi własnymi przepisami. Z drugiej strony trzeba przyznać, że podobne pomysły pojawiajš się od pewnego czasu. Sš one w pewnym stopniu następstwem tego, że Polska nadal nie ma ustawy, która regulowałaby sprawy własnoœci utraconej podczas wojny. [/ramka] [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autora [mail=p.zychowicz@rp.pl]p.zychowicz@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL