Urlop bezpłatny nie może być przymusowy

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Jestem właścicielem firmy produkującej okna. Przez dwa miesiące chciałbym przeprowadzić remont w firmie. Nie przeniosę jednak na ten czas produkcji w inne miejsce. Czy w takiej sytuacji, aby nie płacić pracownikom pensji i jednocześnie nie rozstać się z nimi definitywnie, mogę skierować ich na urlop bezpłatny?
[b]Nie.[/b] Na podstawie przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0B58B494D71506E78AD574DBC194DD8F?id=76037]kodeksu pracy[/link], pracodawca nie może skierować pracownika na urlop bezpłatny. Ma jedynie prawo do tego, aby udzielić podwładnym bezpłatnego urlopu na pisemny wniosek pracownika. Wynika z tego, że warunkiem udzielenia tego urlopu musi być wniosek w tej sprawie złożony przez zatrudnionego, i to na piśmie. [b]Potwierdza to np. orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 października 1996 r. (III AUa 34/96), zgodnie z którym udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego - niezgodnie z art. 174 § 1 k.p. - z inicjatywy zakładu pracy i bez pisemnego wniosku o udzielenie mu urlopu - jest w świetle prawa bezskuteczne.[/b] Pracodawca może jednak zaproponować pracownikowi złożenie wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego, pod warunkiem jednak, że nie będzie to tzw. "propozycja nie do odrzucenia", czyli mająca charakter przymusu lub sza...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL