Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Dwadzieścia lat później

Mój kolega z tych łamów, Rafał Ziemkiewicz, przy okazji filmu Ryszarda Bugajskiego, “Generał Nil”, zaprezentował pastisz, który oœmiesza funkcjonujšcy w dominujšcych oœrodkach opiniotwórczych III RP stereotyp poprawnego przedstawienia (czy może raczej nieprzedstawienia) naszej najnowszej historii. Podršżę więc nieco ten temat.
Pištek. Czołówka organu III RP "Gazety Wyborczej". "Nasze kino historyczne – "Katyń", "Popiełuszko", "Generał Nil" odrabia zaległoœci. Mówi wprost o tym, co przed 1989 r. było tabu." Czytamy i jesteœmy nieco zaskoczeni. Tabu działało do 1989 roku, a filmy powstajš 20 lat póŸniej. Dlaczego tak się dzieje, tego naczelny krytyk "Wyborczej" nie wyjaœnia. Pisze natomiast, że "siła filmu" polega na "przełamaniu stereotypu": "Wybór był taki – albo życie, albo narodowe samobójstwo". I znowu nieuprzedzony czytelnik popada w konfuzję. To po to, aby nam to powiedzieć Bugajski zrealizował swój film? August Fieldorf, tytułowy "Nil", wiedział, że powstanie przeciw Sowietom nie ma sensu, wybierał życie, a nie "narodowe samobójstwo". Mimo to został zamordowany. Może więc wybór nie był taki oczywisty? Trudno natomiast oprzeć się wrażeniu, że dla krytyka "Wyborczej" jest on jednoznaczny, choć naprawdę nie donosi się do przeszłoœci, a teraŸniejszoœci. Jeœli w ten sposób strywializujemy przesłanie filmu Bugajskiego, to uznać go można za usprawiedliwienie PRL-owskiego konformizmu. Przecież: "trzeba było żyć". W filmie identyczne nieomal kwestie o potrzebie życia wygłaszajš do żołnierza AK zarówno Fieldorf jak i ubecki oprawca. Ale choć brzmiš one podobnie, znaczš coœ radykalnie odmiennego, czego, zdaje się, wyborczy krytyk nie dostrzegać. Zauważenie zasadniczej odmiennoœci postaw w œwiecie PRL-u rujnowałoby strategię usprawiedliwiania komunistycznego zła i dowodziłoby, że nawet w tamtych upodlonych czasach wybory życiowe mogły być diametralnie różne. Wyborczy krytyk udaje także, że nie dostrzega, iż to właœnie gazeta, w której wychwala film Bugajskiego, miała swój ogromny udział w tym, że obrazy takie powstajš dopiero po 20 latach wolnej Polski, a tabu o tamtych czasach choć w zmienionej formie trwało w III RP. Wydaje się zapominać, że bezpoœrednio po upadku komunizmu to jego gazeta głosiła, że mamy doœć dnia wczorajszego, jesteœmy nim znudzeni i zbrzydzeni toteż najlepiej, aby pamięć o nim zakopać i przekreœlić. Ledwie pojawiła się wolnoœć, która otworzyła perspektywę refleksji i twórczej analizy naszej najnowszej historii, a już najważniejsze oœrodki opiniotwórcze tłumaczyły nam, że jesteœmy niš znudzeni. Mówiono nam, że pokazywanie niezłomnych postaci naszej historii i heroicznych zachowań zbiorowoœci jest tandetne, właœciwe natomiast jest akcentowanie dwuznacznoœci tamtych czasów, co miało prowadzić do uznania, że odpowiedzialnoœć za zło systemu rozkłada się równomiernie, innymi słowy, nikt nie jest za nie odpowiedzialny. Fakt, że dzisiaj, wreszcie powstajš takie filmy jak "Generał Nil" czy "Popiełuszko" jest klęskš tamtego myœlenia, a naszym zwycięstwem. Czołobitna czołówka "Wyborczej" poœwięcona filmowi Bugajskiego jest aktem hipokryzji, ale hipokryzja to przecież hołd jaki występek składa cnocie.
[ramka]Skomentuj [link=http://blog.rp.pl/wildstein/2009/04/19/dwadziescia-lat-pozniej/]na blogu[/ramka][/link]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL