Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Kto odpowie za ten skandal?

[b]Subotnik Ziemkiewicza[/b] Film Ryszarda Bugajskiego o generale „Nilu” Fieldorfie jest skandaliczny. Jednostronny w natrętnie narzucanych widzowi ocenach, jštrzšcy i antysemicki. Trudno zrozumieć, jakim sposobem w półtora roku po zdecydowanym odrzuceniu przez społeczeństwo dekomunizacyjnych szaleństw Kaczyńskich pozwolono, aby za publiczne pienišdze powstał film tak głęboko pisowski, propagujšcy wersję historii rodem z cuchnšcych archiwów IPN.
Tym bardziej to bolesne, że zmarnowano szansę na dzieło wielkie – na dzieło, które zamiast dzielić Polaków, łšczyłoby by ich. Zabrakło Bugajskiemu scenarzysty na miarę Stefana Chwina, który pokazałby współczesnemu widzowi, że każdy z nas mógł znaleŸć się na miejscu Różańskiego, Radkiewicza czy Bieruta, każdy z nas mógł wydać wyrok na Fieldorfa i wyrywać paznokcie œwiadkom z jego procesu. Reżyser bez powodzenia usiłuje teraz zatrzeć złe wrażenie, opowiadajšc „Gazecie Wyborczej” jakoby przesłaniem jego filmu ma być iż „to my, Polacy, zabiliœmy Fieldorfa” ? co jest słuszne i równie oczywiste, jak polska odpowiedzialnoœć za Katyń albo wypadki na Wołyniu, ale, niestety, tego deklarowanego przesłania zupełnie w filmie nie widać. Przeciwnie, w sposób zupełnie skandaliczny eksponuje reżyser żydowskie pochodzenie prokurator oskarżajšcej generała oraz sędziów. W stereotypowy, komiksowy sposób przedstawia też Rosjan (oczywiœcie wiecznie pijanych), których groteskowe mowy, kierowane do dygnitarzy PRL podkreœlać majš wasalny stosunek władzy ludowej wobec NKWD i jej rzekome wyalienowanie ze „zdrowego”, polskiego społeczeństwa, reprezentowanego w filmie przez nieznoœnie ubršzowionych AK-owców, głoszšcych, że „Żydzi wykańczajš polskich patriotów”. Widz, który chciałby czerpać z „dzieła” Bugajskiego wiedzę o PRL nie dowie się, że było to jedyne państwo polskie, jakie w owych warunkach historycznych mogło powstać, nie zrozumie, na czym polegał fenomen władzy ludowej, która, mimo oczywistych niedostatków demokracji, spełniła jednak aspiracje szerokich mas społeczeństwa, umożliwiajšc masowy awans dzieciom robotniczym i chłopskim. Nie zrozumie tym bardziej procesu dorastania peerelowskich elit do demokratyzacji i transformacji ustrojowej. A przecież temat dawał na to szansę. Zamiast kończyć opowieœć œmierciš „Nila”, co słabo się dramaturgicznie tłumaczy, należało centralnym jej punktem uczynić proces rehabilitacyjny w marcu 1989 roku. Aż prosiło się o wprowadzenie do filmu postaci zabiegajšcego o tę rehabilitację opozycjonisty ? dziecka któregoœ ze stalinowskich prokuratorów lub sędziów, który przez marzec 1968, działalnoœć opozycyjnš w KOR i podziemnych pismach dochodzi do Okršgłego Stołu, zarazem rewidujšc swe młodzieńcze zauroczenie marzeniem o œwiecie bez klas i rasowej nienawiœci, jak i pozostajšc mu jednak wierny ? i odkupujšc w ten sposób stalinowskie zaangażowanie swych rodziców. Proszę, oto był wielki temat na arcydzieło o polskich losach. Niestety, do realizacji filmu zabrali się ludzie o zbyt ciasnych horyzontach. Zamiast wyważonego, obiektywnego sšdu mamy tu czarno białš, agresywnš emocjonalnie propagandę i hagiografię Armii Krajowej. No i, rzecz, nad którš nie sposób przejœć do porzšdku dziennego ? film, którego akcja rozgrywa się na ziemiach polskich podczas II wojny œwiatowej i zaraz po niej, a w którym w ogóle nie ma słowa o zagładzie Żydów! Bugajski najwyraŸniej chce przekonać swych widzów, iż holocaustu w ogóle nie było, względnie, że było to wydarzenie nieistotne, mniej ważne, niż potyczki polskich nacjonalistów z Niemcami i represje, jakie ich potem spotykały! A to znaczy, że wysłanie tego patriotycznego zakalca na jakikolwiek pokaz zagraniczny skończyć się musi zrozumiałym skandalem i kompromitacjš naszego kraju. Fakt, że ten niepotrzebny, szkodliwy, a w kwestii Zagłady wręcz negacjonistyczny film w ogóle powstał, jest wielkim skandalem i trzeba się stanowczo domagać, by premier i Minister Kultury wycišgnęli za jego powstanie surowe konsekwencje wobec IPN. [ramka]Skomentuj [link=http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2009/04/18/kto-odpowie-za-ten-skandal/]na blogu[/link][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL