Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Nasz rynsztok świadczy o nas

Rafał A. Ziemkiewicz
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Polski Internet pęcznieje od chamstwa, prymitywnej agresji, obrzydliwych obelg i pomówień, a jego typowym przedstawicielem wydaje się osobnik, którego nazywam „mendš internetowš” ? ktoœ, kto wchodzi do sieci głównie po to, żeby dać upust rozsadzajšcemu go plugastwu i nienawiœci do wszystkiego.
[b]Subotnik Ziemkiewicza[/b] Nie wiem, czy profesor Zbigniew Lewicki jest autorem okreœlenia „kultura Wiki”, w każdym razie to za jego sprawš ? podczas sesji poœwięconej między innymi refleksji nad przyczynami sukcesu Baracka Obamy – z pojęciem tym się zetknšłem. Znany amerykanista ten sukces tłumaczył właœnie upowszechnieniem w USA owej „kultury Wiki”, która pozwoliła zmobilizować wokół siebie kandydatowi poczštkowo w ogóle nie branemu pod uwagę przez dotychczas decydujšcy o nominacjach establishment pokaŸnš rzeszę bezinteresownych zwolenników, wspierajšcych się nawzajem poprzez Internet. Oczywiœcie, Internet jest tu tylko narzędziem. Istota „kultury Wiki” to właœnie owo spontaniczne wspieranie się przez ludzi dopiero przy tej okazji się stykajšcych, zainteresowanych sukcesem jakiejœ sprawy – owa synergia, dzięki której spotkanie ich owocuje stworzeniem wspólnie czegoœ, co znacznie przerasta możliwoœci każdego z uczestników tego spotkania w pojedynkę, a w jakiœ sposób wykorzystuje wkład wszystkich. Poglšdowym przykładem „kultury Wiki” dla Polaka może być scena z serialu „Alternatywy 4”, w której mieszkańcy odłšczonego od ogrzewania bloku organizujš wspólnie ogrzewanie zastępcze – jeden przypomina sobie, gdzie na złomowisku leży stary parowóz od zlikwidowanej kolejki wšskotorowej, drugi może go przywieŸć, trzeci wie, jak można zorganizować węgiel, czwarty, jak to podłšczyć do sieci w bloku… Oczywiœcie, to przykład „kultury Wiki” bez Internetu. Ale czy dało by się podać polski przykład czegoœ podobnego z sieci komputerowej? Nie wiem, ale raczej wštpię. Dało by się natomiast znaleŸć u nas niezliczone przykłady czegoœ przeciwnego ? można powiedzieć, „wiki-buractwa”. Polski Internet pęcznieje od chamstwa, prymitywnej agresji, obrzydliwych obelg i pomówień, a jego typowym przedstawicielem wydaje się osobnik, którego nazywam „mendš internetowš” ? ktoœ, kto wchodzi do sieci głównie po to, żeby dać upust rozsadzajšcemu go plugastwu i nienawiœci do wszystkiego. Zapewne w „realu” większoœć MI to niczym się nie wyróżniajšcy urzędnicy czy pracownicy korporacji, może nawet uchodzšcy za miłych i uprzejmych, natomiast złudzenie anonimowoœci wydobywa z nich rzeczywistš naturę skręcanych zawiœciš frustratów, niczym z „Dnia Œwira” Koterskiego. Pod wywiadem z gwiazdš MI dopisze wulgarnymi słowami, że ma ona krzywe nogi i obwisły biust, politykowi nabluzga od złodziei i wiadomych synów, pod artykułem dziennikarza wysili się na enuncjacje w stylu „jechałem z tym człowiekiem autobusem, on się w ogóle nie myje, straszne œmierdzi” a przy wypowiedzi profesora zapewni anonimowo, że to pedofil, który pod pobliskim przedszkolem zaczepia dzieci i był już notowany przez policję. I tak aż do końca pracy, kiedy to osobnik wypina się z sieci z poczuciem, że sobie ulżył.
Oczywiœcie, może ktoœ to czasami nakręca ? znana jest partyjna młodzieżówka, która dostawała instrukcje, jak ma tępić wrogów swej partii na internetowych forach. Niekiedy podejrzewać można moderatorów, którzy teoretycznie powinni MI tępić, ale chętnie przed nimi kapitulujš, a nawet zdajš się je hodować. „Fronda” zrobiła kiedyœ eksperyment, udokumentowany na jej stronie, wysyłajšc na jeden z bardziej popularnych portali pod różnymi nickami na przemian wyważone, merytoryczne posty w duchu konserwatywnym i chamskie, prymitywne bluzgi, idšce w „słusznym” kierunku ? z grupy pierwszej ukazywał się na portalu co czwarty, z drugiej nie zatrzymał moderator ani jednego. Ale jeœli nawet „wiki-buractwu” ktoœ z sobie znanych przyczyn czasem pomaga, to przecież nie byłoby ono tak powszechne, gdyby nie jakaœ choroba polactwa, skażonego na skalę pandemicznš zawiœciš, nienawiœciš i chęciš bezinteresownego szkodzenia innym, a jak nie można zaszkodzić, to przynajmniej opluwania ich. Pytam kolegów sprawniejszych w obcej mowie, czy na portalach innych stref językowych też znajdujš tyle plugastwa; zawsze słyszę, że nie, że to by było nie do pomyœlenia. Cóż, widać znowu podsunięto nam lustro, i pokazało się w nim coœ, czego nie chce się oglšdać. [ramka]Skomentuj [link=http://blog.rp.pl/ziemkiewicz/2009/04/11/nasz-rynsztok-swiadczy-o-nas/]na blogu[/link][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL