Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Minister i interesy jego żony

Reporter, Wiktoria Cieœlikowska Wiktoria Cieœlikowska, Wiktor Dšbkowski Dšbkowski Wiktor
Żona wiceszefa resortu œrodowiska Stanisława Gawłowskiego figuruje jako członek rady nadzorczej spółki PL Energia, która w tym ministerstwie stara się o koncesję na poszukiwania złóż gazu
Stanisław Gawłowski (poseł PO) jest sekretarzem stanu w resorcie œrodowiska wydajšcym koncesje na poszukiwania i eksploatacje m.in. złóż ropy i gazu. Jednš z takich koncesji (na poszukiwania gazu) posiada prywatna spółka PL Energia należšca do Piotra Buszki. Wartoœć złoża, do którego ma prawo, wynosi ok. 225 mln zł. Ale resort odrzucił też wczeœniej dwa inne wnioski spółki o zgodę na poszukiwania surowców, m.in. w Tychowie w okolicach Biłgoraja. W tej chwili PL Energia stara się o następnš koncesję na poszukiwania gazu ziemnego. Złożyła stosowne dokumenty w resorcie. „Wniosek o koncesję na złoże Uników (woj. łódzkie – red.) jest cišgle na etapie rozpatrywania” – czytamy w przesłanym do „Rz” piœmie ze spółki.
Ministerstwo Œrodowiska poinformowało nas, że postępowanie przetargowe w tej sprawie właœnie się kończy. Jak ustaliła „Rz”, według Krajowego Rejestru Sšdowego od 7 stycznia 2009 r. członkiem rady nadzorczej spółki PL Energia SA jest Renata Listowska-Gawłowska. To żona wiceministra Gawłowskiego. [srodtytul]Żona na jedno posiedzenie?[/srodtytul] Wiceminister Gawłowski w rozmowie z „Rz” zaznacza, że nie ma żadnego wpływu na wydawanie koncesji na poszukiwania i eksploatację m.in. złóż ropy i gazu. – Te sprawy nie znajdujš się w zakresie moich kompetencji. Nie mam też nic wspólnego z PL Energia – twierdzi. Podkreœla, że jego żona przestała być członkiem rady nadzorczej dwa tygodnie po otrzymaniu nominacji na to stanowisko. – Uczestniczyła w jednym posiedzeniu rady. Na pierwszym posiedzeniu otrzymała szczegółowy zakres działań spółki i gdy zobaczyła, czym dokładnie się zajmuje, zrezygnowała z członkostwa w radzie. Ona jest specjalistkš z zakresu pozyskiwania energii ze Ÿródeł odnawialnych i tym miała się zajmować w PL Energia – tłumaczy Gawłowski. Czy nie widzi konfliktu interesów? – No jasne, że widzę. I z tych powodów moja żona złożyła po pierwszym posiedzeniu rezygnację z członkostwa w radzie i współpracy z tš firmš. Wczeœniej nie wiedziała, że może zaistnieć konflikt interesów – odpowiada. [srodtytul]Znikajšca z sieci[/srodtytul] Jeszcze do wtorku nazwisko Listowskiej-Gawłowskiej jako członka rady nadzorczej PL Energia widniało na stronie internetowej spółki. Niespodziewanie zniknęło, gdy zapytaliœmy, jak żona wiceministra trafiła do tej firmy. Po kilku godzinach w przesłanym do redakcji piœmie PL Energia oœwiadczyła, że Listowska-Gawłowska złożyła rezygnację ze stanowiska w drugiej połowie stycznia 2008 r. (czyli rok przed wejœciem w skład rady). Prezes PL Energia Piotr Buszka twierdzi, że pismo z rezygnacjš żony wiceministra z rady nadzorczej trafiło do KRS. – Nie potrafię jednak powiedzieć, jakš nosi datę – zaznacza. [srodtytul]Specjalistka od energii odnawialnych[/srodtytul] Z profilu żony wiceministra umieszczonego na portalu Nasza-Klasa wynika, że w 2008 roku ukończyła zaocznie licencjackie studia na kierunku administracji publicznej w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Obecnie uczęszcza na tej samej uczelni na magisterskie studia uzupełniajšce. Próbowaliœmy się skontaktować z Renatš Listowskš-Gawłowskš, która pracuje w Miejskich Wodocišgach i Kanalizacji w Koszalinie. W spółce poinformowano nas jednak, że żona wiceministra już wyszła z pracy. – Z punktu widzenia moralnego te zwišzki budzš duże wštpliwoœci – ocenia Jan Szyszko, były minister œrodowiska w rzšdzie PiS. Stanisław Żelichowski z PSL: – To na pewno sprawa naganna. Podobnego zdania jest Zbigniew Wassermann, poseł PiS. – Taka sytuacja stwarza bardzo poważne wštpliwoœci, czy powišzania personalne nie sš wykorzystywane do wpływania na jakiekolwiek decyzje. – Tak nie powinno być, ale skoro żona wiceministra zrezygnowała, to znaczy, że szybko się zorientowała, iż coœ jest nie w porzšdku – dodaje Antoni Mężydło, poseł PO. Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, by uzyskać zgodę na poszukiwania i eksploatację złóż strategicznych surowców, należy złożyć wniosek w resorcie œrodowiska. Dokumenty sš oceniane przez urzędników z Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych. Ostatecznš decyzję podejmuje odpowiedni wiceminister – Henryk Jacek Jezierski, który pełni też funkcję głównego geologa kraju. Koncesja może być przyznana uznaniowo bšdŸ w formie przetargu. [ramka]PL Energia SA [b]Biznes na rosyjskim gazie[/b] Spółka, której właœcicielem jest Piotr Buszka, zajmuje się głównie realizacjš projektów zwišzanych z zagospodarowaniem gazu ziemnego i ropy naftowej. Zakres jej działalnoœci obejmuje też wykorzystanie energii pierwotnej, m.in. montaż pomp ciepła, silników, turbin gazowych i budowę systemów energetycznych na bazie gazu ziemnego (CNG i LNG). Z KRS wynika, że zysk PL Energia za 2007 r. wyniósł ponad 12,5 mln zł. Rok wczeœniej było to nieco ponad 4 mln zł. PL Energia jest współwłaœcicielem notowanej na giełdzie firmy CP Energia. Ta zaœ – jako druga po PGNiG – posiada umowę na dostawy gazu z Rosji. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL