Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Rower - ekologiczny sposób na kryzys

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Przedsiębiorcy używajšcy w firmie samochody osobowe muszš zmagać się z licznymi utrudnieniami
Gdy jest to samochód prywatny muszš ewidencjonować każdy pokonany kilometr. Jeœli auto zostało zaliczone do majštku firmy, ale kosztowało powyżej 20 tys. euro, to pojawiš się ograniczenia w zaliczeniu składek ubezpieczeniowych i odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów . Do tego dochodzš niezwykle skomplikowane zasady rozliczania VAT. Wszystkie te problemy zniknš, gdy przedsiębiorca wybierze inny œrodek transportu - konkretnie rower. Powodów może być kilka. Po pierwsze zbliża się wiosna. Po drugie, jest kryzys. Po trzecie, kupujšc rower bez problemu odliczymy cały VAT i całš wartoœć pojazdu zaliczymy do kosztów firmy (nawet jeœli nie będzie to model kryzysowy i zapłacimy więcej niż 3500 zł, to możemy przecież skorzystać z jednorazowej amortyzacji). Aby uniknšć kłopotów z urzędem skarbowym musimy jedynie wykazać, że rzeczywiœcie jest to pojazd firmowy. Nie jest to jednak bardzo trudne. [b]Œwiadczy o tym interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2008 r. (nr IBPB1/415-328/08/WRz).[/b]
Z pytaniem zwrócił się podatnik, który prowadzi działalnoœć gospodarczš w zakresie nadzoru inwestorskiego oraz wyceny nieruchomoœci. Od wiosny do jesieni dojeżdża rowerem na budowę i w celu wyceny nieruchomoœci. Dotychczas używał prywatnego sprzętu, ale przyszedł już czas aby wymienić go na nowszy model. W pytaniu przedsiębiorca lojalnie uprzedził fiskusa, że jest fanem ale nie fanatykiem dwóch kółek. Dlatego, gdy odległoœć przekracza 25 km lub pogoda nie sprzyja rowerowym przejażdżkom wybiera samochód. Izba skarbowa potwierdziła, że w takiej sytuacji nie ma przeszkód, by zaliczyć poniesione wydatki do kosztów prowadzonej działalnoœci. Nie ma bowiem wštpliwoœci, że zostały poniesione w celu uzyskania przychodów. Jednoczeœnie ustawa o PIT w żadnym miejscu nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń dotyczšcych rowerów. [b]Zawsze trzeba jednak pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsšdku. Ta sama izba skarbowa w odpowiedzi na pytanie innej firmy uznała, że cena roweru nie może być zaliczona do kosztów (pismo z 4 lipca 2008 r. nr IBPB3/423-281/08/NG)[/b]. Fiskus miał jednak swoje powody. W pytaniu spółka z o.o. wyjaœniła bowiem, że pojazd będzie wykorzystywany nie tylko do dojazdu pracownika na budowy, ale także w celu dojeżdżania do pracy. Tymczasem, jak zauważyła izba skarbowa, pracodawcy nie powinno interesować, w jaki sposób pracownik dotrze do pracy. O takim kształcie odpowiedzi prawdopodobnie przesšdził jednak inny czynnik - przewidywana cena roweru. Spółka oszacowała jš na poziomie 15 tys. zł. To musiało wzbudzić podejrzenia, czy rzeczywiœcie będzie on wykorzystywany do celów służbowych. Choć z drugiej strony, skoro można jednorazowo zaliczyć do kosztów i odliczyć VAT przy zakupie samochodu typu pick-up za 150 tys. zł, to dlaczego nie roweru za jedyne 10 proc. tej sumy?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL