Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Obecność w hipermarketach coraz droższa

Sieci podnoszš opłaty. Choć firmy narzekajš na warunki stawiane przez markety, nie rezygnujš ze współpracy
Przez ostatnie lata opłaty nakładane przez sieci rosły o 2 – 3 proc. rocznie. W tym roku handlowcy, obawiajšc się wyhamowania popytu, zwiększajš swoje żšdania. – Mamy sygnały od firm, że sieci domagajš się obniżenia cen i podnoszš opłaty – mówi Leszek Kawski z Krajowej Rady Drobiarstwa. Z szacunków „Rz” wynika, że firma, której przychody wynoszš ok. 500 mln zł za obecnoœć w jednej sieci, musi zapłacić od 500 tys. do ponad 5 mln zł. Jednak im większy dostawca i im wyższy obrót gwarantuje sieć, tym opłaty sš wyższe. – Największej w Polsce sieci dyskontów Biedronce trzeba zapłacić od kilku do kilkunastu milionów złotych w cišgu roku – mówi przedstawiciel jednej z największych firm spożywczych w Polsce. Lista opłat jest długa. – Najwięcej pochłaniajš wejœcie do sieci, działania promocyjne oraz stałe opłaty uzależnione od wielkoœci obrotu, z których producent nie może zrezygnować – wyjaœnia Ryszard Smolarek, prezes Zakładów Mięsnych Łmeat.
Za włšczenie produktów do oferty sieci firmy płacš jednorazowo nawet 1 mln zł. Rozmowy sš łatwiejsze, a opłaty niższe, jeżeli firma oferuje produkty znane, które majš mocnš pozycję na rynku. Sieć jest gotowa na ustępstwa, ponieważ zależy jej, aby mieć je w swoich sklepach. Po opłaceniu wejœcia sieć i dostawca zaczynajš negocjować rabaty. – Zazwyczaj sieć chce sprzedawać taniej niż jej konkurent przy zachowaniu takiej samej marży – tłumaczy jeden z dostawców. Potem negocjuje się wysokoœć opłat za miejsce na półce. Zazwyczaj jest to 1 – 2 proc. obrotu, który produkt może wygenerować. Dużo zależy także od tego, jak wysokš stawkę zaproponuje firma, z którš dostawca konkuruje o udziały rynkowe. Obowišzkowe opłaty to jednak nie wszystko. – Sieci znalazły sobie jeszcze jedno Ÿródło finansowania, z którego ostatnio chętnie korzystajš. Sš to różnego rodzaju kary, których żšdajš za spóŸnienie towaru czy niewłaœciwe palety z towarem – usłyszeliœmy od prezesa firmy, której połowa przychodów pochodzi z sieci. Zwraca on także uwagę, że mimo opłat i kar chętnych do współpracy z sieciami nie ubywa: – Wiedzš, że za nimi w kolejce czeka 20 – 30 firm. Jak wypadnš, ktoœ zajmie ich miejsce. Wiele firm toleruje opłaty, ponieważ dzięki sieciom jest w stanie zaistnieć na rynku, a często także wypromować swój produkt. – Sieci handlowe to dobry sposób dotarcia do najbardziej atrakcyjnego konsumenta – uważa Paweł Kwiatkowski, rzecznik Kompani Piwowarskiej, lidera polskiego rynku piwa. Tymczasem kiedy kończy się współpraca, dostawcy zaczynajš walkę o odzyskanie pieniędzy. – W tej chwili z tytułu opłat półkowych odzyskujemy od sieci kilkanaœcie milionów zł, a zgłaszajš się do nas firmy, które płacš nawet 3 mln zł rocznie – mówi „Rz” Katarzyna Kleeberg, dyrektor ds. sprzedaży SAF SA. [ramka][b]Kosmetyki pod marżowym uciskiem[/b] Nie tylko branża żywnoœciowa cierpi na naciskach sieci handlowych wymuszajšcych obniżki marż. Z tego powodu w ostatnich latach zmniejszyła się liczba małych drogerii prowadzonych przez osoby fizyczne. Z danych z rejestru Regon wynika, że tylko w cišgu ostatniego roku zamkniętych zostało 158 małych drogerii. W ostatnim kwartale ubiegłego roku było ich aż o 235 mniej niż w analogicznym okresie 2006 r. Jednoczeœnie jednak przybyło firm otwierajšcych drogerie lub sieci takich sklepów. Ich liczba w omawianym okresie zwiększyła się o 19. Jedna z najdynamiczniej rozwijajšcych się sieci – Rossmann, działa w Polsce od 1993 r. i ma obecnie ponad 340 sklepów. —asta[/ramka] [ramka][b]Janusz Rakowski, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa[/b] Sš sposoby na ograniczenie dyktatu supermarketów. Po pierwsze można by zapisać w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, że narzucanie przez hiper- i supermarkety różnych marż jest œcigane z urzędu. Teraz odbywa się to z powództwa cywilnego i skutek jest taki, że mało który przedsiębiorca decyduje się złożyć pozew. Zanim doszłoby do ewentualnego rozstrzygnięcia przez sšd, producent, nie majšc szansy na sprzedaż, musiałby zrezygnować z prowadzenia działalnoœci. W konsekwencji oznacza to jego bankructwo. Drugi sposób to wprowadzenie zasady, że gminy pobierajš opłaty targowiskowe tylko od zarzšdzanych przez siebie targowisk, a nie jak jest teraz, od wszystkich handlujšcych. Majšc dochód tylko z targowisk podlegajšcych gminie, rozsšdniej wydawałyby pozwolenia na budowę kolejnych supermarketów w pobliżu „swojego” targowiska, tak, aby nie stracić wpływów. Można też pójœć w drugim kierunku, nałożyć opłaty również na super- i hipermarkety, które w tej chwili sš z nich zwolnione. Takie opłaty nie sš małe, bo wynoszš od 1,5 do 6 zł za metr kwadratowy powierzchni dziennie. Dla drobnych przedsiębiorców to duże koszty. Czynsz za 10-metrowy pawilon wynosi 500 zł, a opłaty targowiskowe kolejnych 200 złotych. —asta[/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL