Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Historia

Dwór Milusin – dom Marszałka i jego rodziny

Dworek Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – stan obecny
Rzeczpospolita, Pio Piotr Guzik
Oddalone o 22 km na wschód od centrum Warszawy miasto Sulejówek zwišzane jest z historiš II Rzeczypospolitej i z osobš marszałka Józefa Piłsudskiego.
W latach 1923 – 1926 zamieszkiwał tam w neoklasycystycznym dworku Milusin. Prace przy jego budowie – na posesji nabytej w 1921 r. przez póŸniejszš żonę Piłsudskiego Aleksandrę – trwały od lata 1922 do wiosny 1923 r. Willę w stylu dworkowym zaprojektował Kazimierz Skórewicz – przed I wojnš œwiatowš główny architekt Baku, póŸniej m.in. projektant siedziby Sejmu RP. Styl dworkowy tej skromnej budowli przejawia się w symbolach, jak wysoki dach i zapraszajšcy goœci kolumnowy ganek frontowy. Z ganku wchodzili oni do hallu i przez dwuskrzydłowe drzwi do owalnego salonu. Dalej w osi jest dwoje drzwi do ogrodu, co daje widok na przestrzał. Milusin wchodzi w skład wpisanego w 1988 r. do rejestru zabytków (nr 1348) zespołu willowego przy ulicy Oleandrów 5, wraz z budynkiem mieszkalnym Otradno i murowanš willš Bzów (obie z poczštku XX w.) oraz budynkiem mieszkalnym Dworek Siedziba z 1911 r., rozbudowanym w 1934 r.
Fundusze na budowę dworu Milusin w Sulejówku pochodziły ze zbiórek wœród żołnierzy i byłych podkomendnych Marszałka jako „Dar Komitetu Żołnierza Polskiego”. Po sporze z gen. Władysławem Sikorskim o ustrój najważniejszych władz wojskowych Piłsudski 30 maja 1923 r. złożył dymisję ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego i przeniósł do Sulejówka, wycofujšc się z życia publicznego. Dworek Milusin na trzy lata stał się jego domem rodzinnym, miejscem pracy i spotkań z byłymi podkomendnymi. Tam powstały ksišżki: „Moje pierwsze boje”, „Rok 1920”, „O wartoœci żołnierza legionów”, „Rok 1863” i „Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu”. Do Milusina pielgrzymowali politycy i osoby prywatne. O audiencję zabiegały tłumy. Stamtšd też poprowadził Piłsudski wiernych żołnierzy do przewrotu, który miał miejsce w Warszawie 12 maja 1926 r. Po œmierci w 1935 r. dom przekształcił się w muzeum. Podczas okupacji bywały w nim wycieczki niemieckich żołnierzy. W 1947 r. dom przejęło wojsko „ludowe” i wywiozło pamištki po Piłsudskim. Do 1956 r. dworek pozostawał do dyspozycji ambasadora ZSRR, po czym przejęła go gmina i przekształciła w przedszkole. Starania rodziny Marszałka o odzyskanie dworku i otwarcie tutaj muzeum biograficznego zakończyły się sukcesem dopiero w 2003 r. Rodzina dba o wierne odtworzenie przedwojennego układu funkcjonalnego siedziby jej wielkiego przodka. Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego powstała w 1999 r. w celu odzyskania i odbudowy dworku Milusin w podwarszawskim Sulejówku. Kontakt: [mail=info@jozefpilsudski.org]info@jozefpilsudski.org[/mail]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL