Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Szklany Dom w miejscu dworku Stefana Żeromskiego

Szklany Dom powstanie w Ciekotach w miejscu, w którym stał dworek rodzinny Stefana Żeromskiego. 800 tys. zł na realizację tego projektu przekaże Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sekretarz gminy Masłów Bogusław Krukowski powiedział, że budowa Centrum Edukacyjnego w Ciekotach "Szklany Dom - Dworek Stefana Żeromskiego" otrzyma wsparcie z ministerialnego programu Rozwój Infrastruktury Kultury. Projekt ten otrzymał największe dofinansowanie z ponad 200 projektów z całej Polski, które ubiegały się o œrodki. Koszt realizacji projektu oszacowano na prawie 4 mln zł. Brakujšce œrodki gmina zamierza pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego. Gdyby udało się otrzymać pienišdze, cały projekt będzie gotowy jesieniš 2010 roku. Szklany Dom w stanie surowym ma stanšć do końca 2009 roku. W ramach projektu powstanš dwa obiekty: przeszklony, "futurystyczny" budynek oraz stylizowany na XIX-wieczny, drewniany dworek szlachecki. Trzecim elementem będzie ogród dworski.
Szklany Dom będzie nowoczesnym budynkiem o powierzchni ok. 1 tys. m kw. Wewnštrz znajdzie się sala konferencyjna na 150 miejsc ze scenš, hol wystawienniczy i mniejsze sale o funkcjach ekspozycyjnych, multimedialnych. Budynek będzie pełnić funkcję centrum kultury i turystyki. Majš się tam odbywać koncerty, warsztaty, projekcje filmów, głoœne czytanie utworów Żeromskiego. Przejeżdżajšcy drogš będš widzieć przez przeszklone œciany budynku szlachecki dworek i ogród. Niewielki dworek ma spełniać rolę izby pamięci. Miłoœniczka Żeromskiego, pisarka Barbara Wachowicz, czyni starania o pozyskanie do niego wyposażenia. Z miejsca, w którym stanie kompleks, rozcišga się widok na "górę domowš" Żeromskiego czyli Radostowš oraz na Łysicę. Realizatorzy projektu liczš, że Szklany Dom stanie się prawdziwym centrum turystyki, także kulturalnej, jednš z ikon turystycznych regionu. Drugim celem projektu ma być aktywizacja mieszkańców Ciekot i pobliskich miejscowoœci. Przez Ciekoty przebiegajš œcieżki rowerowe, szlaki przyrodnicze i literackie, przyjeżdżajš tu wycieczki szkolne. W okolicy sporo jest gospodarstw agroturystycznych, hoteli i oœrodków. Na Radostowej i w pobliskim Krajnie działajš wycišgi narciarskie, w pobliżu sš zbiorniki wodne. Projekt realizuje gmina Masłów i stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Wokół Łysej Góry", a patronem medialnym jest telewizja internetowa Masłów Info, którš tworzy młodzież mieszkajšca w gminie. Pomysł zbudowania szklanego domu w miejscu, gdzie w XIX wieku stał dworek dzierżawiony przez ojca pisarza, zrodził się w gminie Masłów już w latach 60. W 2005 roku z programu Leader+ pozyskano œrodki na dokumentację technicznš projektu, której przygotowanie trwało do 2008 roku. Idea szklanych domów pochodzi z powieœci Żeromskiego "Przedwioœnie". Seweryn Baryka chcšc zachęcić swojego syna Cezarego, który Polskę znał tylko z opowiadań, aby po œmierci ojca wrócił do kraju swoich przodków, opowiadał mu o Polsce jako o kraju, w którym zwykli, proœci ludzie mieszkajš w szklanych domach - jasnych, przestronnych, słonecznych. Miały one symbolizować œwiat sprawiedliwoœci społecznej, o którym marzył Żeromski.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL