Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bielski w puszczy niedomówień

Partyzanci z oddziału Bielskiego
AP
Trudno zrozumieć postawę żydowskich partyzantów z dzisiejszej perspektywy, nie majšc pełnej wiedzy o kontekœcie tamtych wydarzeń. Podobne problemy mamy przy ocenie postaw i dokonań „Ognia” czy też „Burego”
Już sama zapowiedŸ nakręcenia filmu „Opór” wywołała w Polsce goršcš debatę skupionš wokół problemu, czy bracia Bielscy i ich partyzanci byli bohaterami, jak chce tego reżyser filmu, czy też rabusiami, a nawet bandytami. Prawda, jak to często bywa, jest znacznie bardziej skomplikowana.Zanim jednak przejdziemy do sedna sporu, konieczne jest nakreœlenie tła historycznego tych wydarzeń. Przede wszystkim należy podkreœlić, że głównymi sprawcami bardzo ostrych konfliktów, rozdzierajšcych w tym okresie tamtejszš społecznoœć, byli Niemcy, którzy poprzez swojš zbrodniczš politykę okupacyjnš wytworzyli sytuację, z której nie było bezkonfliktowego wyjœcia. Przy czym niewštpliwie najbardziej poszkodowana i cierpišca była ludnoœć żydowska.[srodtytul]Zagłada i wielkie polowanie[/srodtytul]Systematyczne jej przeœladowanie na Kresach zaczęło się z dniem wkroczenia oddziałów Wehrmachtu na te tereny latem 1941 r. Do końca roku niemieccy okupanci wymor...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL