Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Grunty w miastach nie będš odrolnione

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Prezydent zawetował nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych, przewidujšcš odrolnienie wszystkich gruntów rolnych w miastach. Lewica zapowiedziała, że pomoże koalicji odrzucić weto.
Projekt nowelizacji przygotowała sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" Janusza Palikota. W pierwotnej wersji zmian odrolnieniu miały podlegać tylko grunty rolne w klasach IV-VI. Tym samym tylko te tereny zostałyby uwolnione dla procesów inwestycyjnych. Pod koniec paŸdziernika samorzšdowcy sprzeciwiali się proponowanym zmianom. W uzasadnieniu prezydent wspomniał o dezaprobacie samorzšdowców oraz o wniosku o weto, które wystosowało do niego Towarzystwo Urbanistów Polskich i Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Jak podkreœlił prezydent, według ekspertów, wejœcie w życie ustawy w proponowanym przez parlament kształcie, przy nieskutecznym systemie planowania przestrzennego, może doprowadzić m.in. do dewastacji cennych przyrodniczo fragmentów krajobrazu, wzrostu ruchu samochodowego i niekontrolowanego rozwoju budownictwa.
- Prezydent stanšł po stronie korporacji i mrocznego systemu, w którym urzędnicy decydujš o odrolnieniu albo nie. A jak decydujš o tym urzędnicy, widzieliœmy przy okazji afery mršgowskiej - powiedział szef gabinetu premiera, Sławomir Nowak w TVN24. [srodtytul]Olejniczak: zagłosujemy za ustawš[/srodtytul] - Będę rekomendował w klubie, abyœmy głosowali za odrzuceniem weta pana prezydenta - powiedział Olejniczak. Jego zdaniem, kierunek zmian zawartych w ustawie o ochronie gruntów rolnych "jest jak najbardziej słuszny". Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie, potrzebna jest większoœci trzech pištych głosów. Połšczone głosy PO, PSL i Lewicy będš więc wystarczajšce.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL